Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Bryter Centerpartiet och Sverigedemokraterna mot aktiebolagslagen, och är de illojala mot Håbohus?

Bryter Centerpartiet och Sverigedemokraterna mot aktiebolagslagen, och är de illojala mot Håbohus?

image

(Insändare) I aktiebolagslagen står följande: ”För både styrelse och verkställande direktör finns en långt gående lojalitetsplikt som innebär en skyldighet att alltid verka för bolagets bästa.”

På kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj fanns följande förslag till beslut, förslaget kom ursprungligen från Carina Lund (M):
”Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och förvaltas av ett kommunalt bolag.”

Vid den följande omröstningen föll detta förslaget, både Leif Zetterberg (C) och Bengt Björkman (SD) röstade mot att förslaget skulle bifallas, noteras att Leif är ordförande och Bengt är ledamot i Håbohus styrelse!!

Enligt Bålstapartiets mening har man därmed inte verkat för styrelseledamöternas skyldighet att alltid verka för bolagets bästa.

Bålstapartiet överväger att ställa en förtroendefråga mot dessa ledamöter med anledning av detta grova övertramp!

Owe Fröjd, Partiledare
Bålstapartiet