Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt stoppad

Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt stoppad

image

Den styrande alliansen bestående av (M), (KD), (L), (C) och (MP) kallade till extra kommunstyrelsemöte i går den 12 juli för ”panikbeslut” om rivning av Futurumskolan m.m.

(PRESSMEDDELANDE från Bålstapartiet)

Den enda punkten på dagordningen var att hyra in tillfälliga skolmoduler till 18 skolklasser, riva Futurumskolan, avveckla Vibyskolan samt låta ett externt riskkapitalbolag uppför en helt ny skola som kommunen skulle hyra till en hyreskostnad på 14.400.000 per år! (det framkom inte av handlingarna om det var inkl eller exkl moms, om det var kallhyra eller totalhyra)

Denna hyreskostnad måste finansieras ur driftbudgeten varje år, det innebär neddragningar/effektiviseringar i övrig verksamhet, alternativt skattehöjning?

”Hanteringen och underlagen till beslutet är det sämsta som jag upplevt under mina snart 40 år som politiker i Håbo, säger Owe Fröjd partiledare för Bålstapartiet,
Det saknades i stort sett varje form av konsekvensbeskrivningar, ekonomiska förutsättningar, och lösningar på de praktiska problem som beslutet skulle medföra.”

Motiveringen till att hyra i stället för att själva bygga eller reparera befintlig skola var att inte öka kommunens lån.

I dag kostar kommunens totala lån ca 18.000.000 per år i ränta, bara denna enda skola skulle i framtiden kosta lika mycket som 75 % av vad kommunens totala räntekostnader, fullständigt orimligt!!

Efter en ”livlig” överläggning enades oppositionen, (SD), (S), (V) och (Båp) om ett gemensamt förslag på 6 yrkanden som också blev det slutgiltiga beslutet:

Yrkande från (SD) som bifölls av (S), (V) och (Båp):

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna för att bygga en större skola på Futurum tomten alternativt annan placering, anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av skolplatser.


Yrkande från (S), (V), och (Båp) som bifölls av (SD)

3. Att Kommunens ekonomiavdelning yttrar sig över de olika förslagen innan beslut

4. Att yttrande inhämtas från Barn och utbildningsnämnden över eventuella skolplaceringar samt behov av nya skolor

5. Att det redovisas hur det praktiskt skall lösas med skolmatsalar och skolmat innan beslut

6. Att uppdra till extern part att kostnadsberäkna renoveringskostnaderna enligt ”förslag till åtgärder” från RELITA i den gjorda mögelundersökningen.

Owe Fröjd
Bålstapartiet