Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Här är sanningen ver. 2.0

Här är sanningen ver. 2.0

image

(Insändare) Den borgerliga Alliansen, med stöd av (MP) har svurit sig fria om att de inte hade något att göra med att välja in (SD) i Kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket jag och Bålstapartiet protesterat emot. Nu har protokollet blivit offentligt och jag har klippt och klistrat från det protokollet här nedan

Här kommer resten av "sanningen", och det är klippt ur det justerade protokollet!

Moderaterna skriver på sin hemsida, citat:
"En välfylld dagordning med många viktiga ärenden och informationer. Mer info om detta kan hittas på vår hemsida men vad jag vill kommentera nu är Båp pressmeddelande. Vi har inte skapat en ny majoritet tillsammans med SD. Vi har inte erbjudit någon ordförandestol till SD.
SD/Båp gjorde en "rokad" och valde in SD på sin stol som tidigare innehafts av Båp"


Det jag påstått är att Alliansen och (MP) samverkat med (SD) i detta "tjuv och rackarspel", detta har offentligt dementerats av (M), man påstår att det bara var en ”rokad” mellan SD och Bålstapartiet som de inte var inblandade i, vilket är en ren "osanning"

Jag citerar nedan det jag klippt ut ur det justerade protokollet, där framgår med all tydlighet att detta var en samverkan mellan alliansen, MP och SD, och utan inblandning av varken Bålstapartiet eller Socialdemokraterna då vi röstade nej.


Från Protokollet:

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen kan besluta att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att så sker.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat

Följande omröstningsordning fastställs:

Ja-röst för att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nej-röst för avslag till förslaget.

Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) och Michael Rubbestad (SD).

Nej-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S) och Owe Fröjd (Båp).

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed entledigas samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.!

Owe Fröjd
Bålstapartiet

Klicka på länken för att läsa protokoller (.pdf)
http://www.habo.se/download/18.3b4c2d86156f8a605e0c9e47/1473425512675/Protokoll+KS+2016-09-05.pdf