Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Oppositionen säger nej till ICA MAXI på Gröna dalen i Bålsta Centrum

Oppositionen säger nej till ICA MAXI på Gröna dalen i Bålsta Centrum

Då ingen kallelse kom, eller någon önskan om samverkan i denna fråga fanns, samt att kommunalrådet Carina Lund ställde in det redan planerade ordinarie gruppmötet som skulle vara den 30 november har nu alla oppositionspartier genomfört ett eget gruppledarmöte.

Vid en samlad bedömning anser vi inte att kommunen skall sälja någon mark för en ännu stor handelsetablering i Bålsta Centrum, det strider även mot den vision om Håbos utveckling som alla partier tidigare varit överens om.

Vi anser att man bör utreda hur, och till vad, de centrala delarna i framtiden skall utnyttjas innan några mer försäljningar av central mark skall genomföras.

Oppositionsparterna består av Socialdemokraterna, Vänstern, Sverigedemokraterna och Bålstapartiet, tillsammans har vi en majoritet i Kommunfullmäktige.

Owe Fröjd
Bålstapartiet