Hem | Politik | Centerpartiet C | Centern i Håbo har genomfört sitt årsmöte

Centern i Håbo har genomfört sitt årsmöte

image

Håkan Jonsson omvaldes till ordförande liksom styrelsen i övrigt. "Vi har en mycket bra styrelse med en god åldersspridning mellan 25 -65 år", sa Håkan Jonsson i en kommentar.

Mötet inleddes med att centerns riksdagsman från Uppsala län  Solveig Zander, Enköping informerade om riksdagsarbetet.

En diskussion uppstod kring orsaken till att många unga ”förtidspensioneras”. Centern i Håbo ser fram mot att skollagen justeras så att inte unga slås ut redan i skolan.

Även välfärdsfrågor diskuterades och en oro fanns att brukare i äldreboende inte fick den 24 timmars vård som erfordrades till följd av snäva personalramar.  Brukare och anhöriga måste kunna känna trygghet. Den medieuppmärksamhet som varit i frågan visar på vilka brister som finns.

Källa: Centerpartiet i Håbo