Hem | Politik | Liberalerna L | Duktiga lärare kommer att belönas

Duktiga lärare kommer att belönas

image

Från och med i höst kommer tydliga karriärmöjligheter att finnas för duktiga lärare. Och med det följer ett lönepåslag. Håbo kommun ges möjlighet att inrätta Förstelärare och Lektor.

Bakgrunden är ju det självklara i att lärarna är den avgörande faktorn för resultaten i skolan. Och i syfte att locka de bästa personerna till läraryrket måste läraryrket ha hög status. Därför avsätter regeringen totalt 880 miljoner kronor per år och det berör cirka i landet 10 000 tjänster, det vill säga ungefär var tionde lärare.

Håbo kommunen kan få del av dessa pengar under förutsättning att regeringens regler följs av kommunen och våra fristående skolor:

Det innebär att tydliga karriärmöjligheter skapas:
- Förstelärare: kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Att vara förstelärare betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad.

- Lektor: kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

Skolverket kommer att betala ut pengar från och med höstterminen och varje kommun kommer att få en pott utifrån andelen elever man har av det totala antalet i landet.

Håkan Welin
Ordförande
Folkpartiet