Hem | Politik | Liberalerna L | Aftonbladet eller LO må vrida till det som de vill, men fakta är fakta.

Aftonbladet eller LO må vrida till det som de vill, men fakta är fakta.

image

Jag vet inte vilket statistiskt underlag LO och Aftonbladet har när de för någon vecka sedan felaktigt påstår att arbetslösheten ökat och att skattesänkningarna på 140 miljarder har tagits från sjukvården

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var det år 2013 i genomsnitt 275 000 fler personer sysselsatta jämfört med 2006. Och detta trots den utdragna lågkonjunkturen. Dessutom har sysselsättningsgraden ökat snabbare än befolkningsökningen! Och ovanpå detta har antalet sysselsatta utrikesfödda ökat med nära 190 000 personer mellan 2006 och 2013. Och slutligen har antalet sysselsatta som är mellan 15 och 24 år ökat med ca 50 000 personer sedan 2006.

Trots sänkta skatter för vanligt folk har den offentliga sektorns skatteintäkter realt sett ökat med 260 miljarder kronor.

Och samtidigt som skatterna har sänkts har resurserna till vård, skola och omsorg ökat:
- resurserna till vården har ökat från cirka 215 miljarder 2006 till cirka 245 miljarder 2013
- resurserna till skolan har ökat från cirka 201 miljarder 2006 till cirka 220 miljarder 2013
- resurserna till omsorgen har ökat från cirka 185 miljarder 2006 till cirka 205 miljarder 2013.

Regeringen har sedan 2006 alltså klarat av att både ge hushållen mer kvar i plånboken, stärka svensk konkurrenskraft och samtidigt ökat den skattefinansierade välfärden.

Håkan Welin
Folkpartiet