Hem | Politik | Liberalerna L | Vill S minska sysselsättningen?

Vill S minska sysselsättningen?

image

(Insändare) För ett par månader sedan påstod Socialdemokraterna att budgetunderskottet är ”mycket allvarligt” (TT den 22/12). Och så har de sagt att det krävs en mer åtstramande inriktning av finanspolitiken. Damberg/Andersson vill ha en kraftig och snabb minskning av underskottet helst med balans i ekonomin redan år 2015. Vad blir då effekterna 2015 och 2016? Vi lät riksdagens utredningsutskott undersökte konsekvenserna av en politikomläggning med åtstramande inriktning som den Socialdemokraterna nu förespråkar.

Om budgetförstärkningen enbart sker genom höjd skatt, som både S och LO förespråkar, minskar sysselsättningen enligt beräkningarna med ca 40 000 personer under dessa två år. Arbetslösheten blir ca 0,4 % högre (genomsnitt). Ett annat alternativ är att budgeten istället förstärks genom enbart minskade utgifter på offentlig konsumtion, offentliga investeringar och transfereringar. Då minskar sysselsättningen med knappt 100 000 personer åren 2015-2016. Arbetslösheten blir ca 1 % högre bägge åren.

Om man istället förstärker budgeten genom att ta hälften med höjd skatt och hälften genom lägre offentliga utgifter blir sysselsättningsbortfallet ca 70 000 personer 2015-16 och arbetslösheten ca 0,7 % högre bägge åren.

Slutsatsen blir att Socialdemokraternas resonemang, innebär ett kraftigt slag mot sysselsättningen och sannolikt ett hårt slag mot den trevande uppgången i svensk konjunktur.

Men, även om ovanstående bara är sannolika beräkningar, har inte S berättat hur de vill minska underskotten eller hur snabbt det ska ske. De har inte ens, som den övriga oppositionen – MP, V och SD, lagt en treårsbudget, S har bara lagt en budget för 2014.

Det verkar som S inte vill att väljarna ska få veta hur de tänker så här före valet.

Håkan Welin
Folkpartiet