Hem | Politik | Liberalerna L | Det blir obligatoriskt för kommunen att erbjuda eleverna både sommarskola och läxhjälp

Det blir obligatoriskt för kommunen att erbjuda eleverna både sommarskola och läxhjälp

image

(Insändare) Skolans huvuduppgift är att ge våra elever så god start i livet som möjligt. Därför måste de se till att alla elever får det stöd och den stimulans de behöver i sin kunskapsinhämtning. Ibland räcker inte tiden på lektionerna eller under terminerna till. Och en del elever har då goda möjligheter att få hjälp och stöd hemifrån, men det gäller tyvärr inte alla.

Därför vill Folkpartiet och Alliansregeringen att vi ska ställa högre krav på kommunerna. Och detta innebär i korthet att:

1. Skolan ska vara skyldig att erbjuda läxhjälp till elever i årskurs 4-9.
2. Det blir obligatoriskt för skolan att anordna sommarskola för elever i årskurs 9 som saknar behörighet till gymnasieskolan och för elever i årskurs 8 som riskerar att inte nå målen.

Folkpartiet och regeringen kommer därför att i vårpropositionen avisera förslag om sammanlagt en halv miljard kronor, varje år, för obligatorisk sommarskola och läxhjälp.

Håkan Welin
Folkpartiet