Hem | Politik | Liberalerna L | Myten om att alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag

Myten om att alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag

image

(Insändare) En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent.

En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Att invandrade inte får de arbeten de är kvalificerade för – eller inget arbete alls – kan i delar förklaras med bristande språkkunskaper och bristande kunskaper i specifikt humankapital, liten eller ingen ingång till informella nätverk, men även diskriminering. Forskningen är tydlig i detta fall: att arbetssökande sorteras efter sina namn är väl känt och har belagts många gånger.

Källa: Oss Alla


Håkan Welin
Folkpartiet