Hem | Politik | Liberalerna L | Regeringen satsar på skolan de närmaste åren

Regeringen satsar på skolan de närmaste åren

1. Regeringen satsar nu 200 miljoner årligen mellan 2015-2017 på att öka kvaliteten i förskolan genom förstärkning av Skolinspektionens verksamhet, höjning av förskollärares och förskolechefers kompetens samt ökning av personal i förskolan.

2. Två miljarder per år satsas på höjning av kvaliteten på undervisningen i förskoleklass och lågstadium. Skolorna i Håbo kommun får därmed möjlighet att använda pengarna till minskning av klasstorlekarna, fler lärare i klassrummet, fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare. Dessutom ska fler lågstadielärare utbildas.

3. Tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder ska införas. Reformen beräknas kunna införas läsåret 2017/18 och kosta 1,4 miljarder per år.

4. Håbo kommun blir också skyldig att erbjuda både läxhjälp och sommarskola till elever som behöver det. 500 miljoner kronor per år föreslås avsättas för detta i hela landet. Dessutom ska fler speciallärare utbildas.

5. Betyg ska införas i årskurs 4 läsåret 2016/17. Det ska också finnas kunskapsmål i läsning för årskull 1 och nationella prov ska delvis rättas centralt och digitaliseras.

6. Nyckeln till att lyckas i skolan är goda kunskaper i svenska. Därför föreslås att nyanlända elever under de första fyra åren i skolan ska få totalt ca 400 fler lektioner i svenska.

7. Slutligen ska matematikundervisningen stärkas genom utökad undervisningstid och fler lärare i matematik, NO-ämnen och teknik ska utbildas.

Håkan Welin
Folkpartiet