Hem | Politik | Liberalerna L | Pensionärslägenheter

Pensionärslägenheter

image

Hyrorna är inte rimliga och det blir – om detta får fortsätta – inte bättre. Dock – det finns vägar ut. Håbo kommun eller annan byggherre kan t.ex. söka stöd till byggande av äldrebostäder. Men skälet till varför man inte gjort det, säger man är att det blir så mycket andra lokaler också då, som samlingslokaler m.m………?! Märkligt – det är ju sådant byggande pensionärsorganisationerna uttryckt önskemål om! Läs mera om hur vi i Folkpartiet ser på det hela och hur man kan få ner kostnaderna!

Investeringsstöd ges för projekt som skapar äldrebostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. Stöd ges dels till bostäder som räknas som särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och dels till trygghetsbostäder. Stödet söker man hos länsstyrelsen. Bostäderna kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Folkpartiet vill att byggandet av sådana bostäder startas genast. Vi kan inte vänta på att hela Centrumplanen ska bli klar. Dessutom vill vi att placeringen av dessa bostäder sker med gångavstånd, alltså närhet till centrum, vårdcentral och apotek, till kommunikationer, socialkontor och till garage- och parkeringsplatser

När det sedan gäller själva bostaden och byggnaden ställer vi följande krav
- Vara handikappsanpassat och lätt tillgängligt
- Hiss med fördröjning och sittplats
- Gemensamma utrymmen för samvaro, gymnastik, vård, kursverksamhet, mm
- Restaurang för luncher finns
- Beställningsservice för mat, städning, kroppsvård, frisör, mm
- Egen föreningsverksamhet för de boende med ansvar för utveckling/underhåll av gemensamma delar; exvis blommor, växter, utemöbler, mat, mm.
- Handikapp – parkeringsplatser
- Gästparkeringsplatser

Det dröjer länge innan det blir nybyggnation enligt Centrumplanen – så vi vill sätta igång genast. Vi tappar annars invånare till konkurrerande kommuner som Järfälla, Enköping, Upplands-Bro eller Sundbyberg. Enligt beräkningar – inklusive statligt stöd - med byggande av bostäder för äldre, ska Håbo kommun därmed kunna behålla skatteunderlaget från sina pensionärer. En pensionär med en inkomst på 200.000 SEK per år bidrar till Håbo kommun med i snitt 126.000 SEK.

Se till att vi behåller våra pensionärer, och visa samtidigt respekt för deras insats i kommunen, genom bl.a. att bygga ändamålsenliga bostäder! Nu!

Håkan Welin
Folkpartiet