Hem | Politik | Liberalerna L | Regeringens satsning är inte någon satsning

Regeringens satsning är inte någon satsning

Detta finansieras genom att man avbryter alliansens satsningar för 2015 (som i flera fall var tänkta att pågå till 2018) på:

- Bättre tillsyn av äldreomsorgen 220 000 000 kronor,
- bättre samverkan mellan vård och omsorg 50 000 000 kronor,
- en nationell demensplan 50 000 000 kronor,
- förlängt investeringsstöd till äldreboende 50 000 000 kronor,
- stärkt kompetens inom äldreomsorgen 140 000 000 kronor,
- ett nationellt måltidslyft 75 000 000 kronor,

Och dessa satsningar var bra riktade satsningar grundade i evidens (och i de fall det handlar om satsningar som har pågått ett tag med dokumenterat goda resultat).

Detta stoppas alltså till förmån för symbolpengar rakt in i ett svart hål. ”Mer personal”, när det handlar om ett så litet tillskott, gör ingen skillnad för kvaliteten, det visar alla seriösa undersökningar. Det som däremot gör stor skillnad är bättre utbildad personal och bra ledarskap.

Alliansen har haft sådana satsningar under flera år, de har varit populära och gjort verklig skillnad. Men de stoppas nu av de rödgröna.

Det är också mycket bekymmersamt att satsningen på bättre tillsyn stoppas. Det handlade konkret om att dels stötta kommunerna att få bättre rutiner för att granska kvaliteten i sina egna och i sina upphandlade verksamheter, dels om att Inspektionen för Vård och Omsorg skulle få ett förstärkt uppdrag att granska att kommunerna sköter just detta så som lagen kräver

Håkan Welin
Folkpartiet