Hem | Politik | Liberalerna L | SD-ledamöter har inflytande

SD-ledamöter har inflytande

image

Sannolikheten att beviljas asyl i sista instans minskar markant om en nämndeman nominerad av Sverigedemokraterna sitter med i migrationsdomstolen – och ökar om en person från Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet finns med i rätten. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

I regel assisteras domaren i migrationsdomstolarna av tre nämndemän. De flesta nämnder består av en representant från Moderaterna, en från Socialdemokraterna och en tredje från ett tredje parti. Om den personen kommer från Sverigedemokraterna är chanserna lägre att den asylsökande får bifall. Kommer den tredje nämndemannen däremot från Kristdemokraterna, är chanserna större att hen får bifall. Detsamma gäller för nämndemän från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Nationalekonomen Linna Marténs studie, som nyss publicerats i form av ett working paper, grundar sig på nära nog alla asyldomar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 där nämndemän deltagit. Det handlar om cirka 15 500 ärenden. Resultaten ställer inte bara frågan om nämndemannainstitutet på sin spets, men även hur svenska myndigheter hanterar asylrätten.

Eftersom kommuner och landsting fortfarande utser nämndemän har de flesta starka kopplingar till de politiska partierna. Redan direkt efter valet i fjol varnade experter för att Sverigedemokraternas framgångar i kommuner och landsting skulle få betydelse för nämndemannakårens sammansättning. Uppdraget i sig är egentligen opolitiskt. Men Marténs aktuella studie visar att politiken strömmar in i rättssalen. (Källa: politiken)

Håkan Welin
Folkpartiet