Hem | Politik | Liberalerna L | Ta rejäla tag i romernas utsatta situation, men med medmänsklighet och respekt

Ta rejäla tag i romernas utsatta situation, men med medmänsklighet och respekt

image

Jag vill att insatser görs så att färre behöver tigga och att fler ska få hopp om framtiden i sitt hemland. Jag vill ha en politik som fokuserar på orsakerna till varför människor kommer hit för att tigga – MEN som samtidigt möter människor HÄR med värdighet och medmänsklighet

Den långsiktiga lösningen finns i länderna de kommer ifrån, som Rumänien och Bulgarien. Dessa ansvarar för att förbättra situationen för alla medborgare inklusive romer. Jag anser att Sverige bör samarbeta direkt med länder som Rumänien och Bulgarien för att ge stöd och expertutbyte kring utveckling av skola, socialtjänst och jobbskapande åtgärder. Svenska tjänstemän bör kunna hjälpa till så att EU-medel för att bekämpa fattigdom, som i dag inte används, tas i bruk.

Barn har rätt till utbildning men lösningen måste vara att skolan fungerar bättre i hemländerna. Också romska barn har rätt till och ska få en långsiktig skolgång. Lösningen är inte att fler barn kommer hit för att leva under miserabla förhållanden och under ett par månader gå i skola här.

Samtidigt måste problemet upp på EU-nivå. EU-kommissionen måste öka kontrollen och bidra med expertis så att beviljade EU-medel faktiskt utnyttjas fullt ut och används för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vi måste alltså öka trycket på länderna och regeringen måste fortsätta det arbetet. Samtidigt måste vi stärka EU-granskningen av att medlemsstaterna lever upp till mänskliga rättigheter och jag anser att vi behöver föra in sanktioner för dem som sviker EU:s grundläggande värden.

Under tiden som processen i EU kommer igång behöver vi stärka och öka stödet till organisationer som Hjärta till Hjärta, Röda Korset och Rädda Barnen. De bedriver konkret och effektivt arbete i t.ex. Rumänien. Den nuvarande regeringen bör via biståndsbudgeten ge 100 miljoner kronor i stöd till organisationer som arbetar på plats.

Rasismen växer sig allt starkare i Europa, både mot de som flyr för sina liv från Syrien och andra länder. Detta gäller också romerna och grundförklaringen är fattigdomen. Sverige måste genom och inom EU arbeta för att få fram ett europeiskt samarbete mot antiziganism.

Självklart ska vi ge akut hjälp (natthärbärgen och andra hjälpinsatser) här men denna hjälp ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri. Socialtjänstens insatser måste omfatta EU-medborgarnas barn som inte ska få leva under svåra förhållanden som vi inte skulle acceptera för andra barn. Någon mänsklig värdighet ska vi också stå för! Åtgärder som gör att fler söker sig hit för att tigga bör dock undvikas.

Det är också så att EU-medborgarna har rätt till vård förutsatt att de kan uppvisa nödvändiga intyg som innebär att fakturan för vårdkostnaderna kan skickas till personens hemland. Problemet för de fattiga EU-medborgana är att de ofta saknar personbevis och försäkringsintyg. Sverige måste driva på för att alla EU-länder ger sina medborgare nödvändiga intyg. Saknas de intyg som behövs gäller samma regler som för papperslösa dvs. vård som inte kan anstå.

Vi har en lagstiftning och regler som innebär att avhysningar av tillfälliga boenden ska kunna ske, men det måste göras med respekt för den enskildes värdighet, integritet och egendom.

Vi förstår alla att de fattiga EU-medborgarna befinner sig i ett utsatt läge. Rasistiska nätforum, som Flashback, Avpixlat m.m., sprider hat och uppviglar till attacker. Rättssamhället måste ta attacker och hot på största allvar och bekämpa dem. Polisens kunskap och förmåga att bekämpa hatbrott måste fortsätta att stärkas.

Jag tycker också att det är självklart att det inte ska vara tillåtet att tjäna pengar på att exempelvis ta betalt av den som tigger för att hen sitter på en viss plats. Det är bra att kartläggning av situationen för EU-medborgare nu sker. Regeringens samordnare pekar på att det blivit vanligare med att fattiga EU-medborgare utnyttjas.

Håkan Welin FP