Hem | Politik | Liberalerna L | Vi måste förstå och acceptera att vi faktiskt räddar liv när vi tar emot flyktingar i vårt land

Vi måste förstå och acceptera att vi faktiskt räddar liv när vi tar emot flyktingar i vårt land

image

Lika lite som du, vill andra familjer fly från sin hembygd och sina hem. Men för att rädda sitt och sina barns liv tvingas de fly – från allt de äger och har. Det är den allra sista chansen de har – för att överleva!

Det är också en av grunderna till att vi har en av de största flyktingkatastroferna genom tiderna i världen. Därför är det också viktigt att Sverige är ett land där människor på flykt kan få skydd. Samtidigt måste fler EU-länder göra mer för världens flyktingar. Människor som flyr till Sverige ska tas emot rättssäkert och snabbt få chansen att lära sig svenska och komma ut i arbetslivet.

Sverige ska vara ett land där människor på flykt får skydd. Men också andra demokratier måste ta sitt ansvar. I dagens Europa respekteras inte asylrätten fullt ut. Europas yttre landgräns mot Mellanöstern är kantad av militär, taggtråd och höga murar. Luftvägen är också stängd, eftersom flygbolagen enligt reglerna om transportörsansvar inte får ta ombord den som saknar pass och visum. Nu utvecklas fler lagliga vägar in i Europa för människor på flykt.

Samtidigt anser jag att ansvaret för flyktingmottagandet måste fördelas jämnare mellan länderna så att fler flyktingar får skydd. Idag tar fem av EU:s 28 medlemsländer, däribland Sverige, emot 70 procent av alla flyktingar i EU. Övriga EU-länder borde kunna göra mycket mer.

Jag vill också att alla EU-länder ska ta emot kvotflyktingar (kvotflyktingar är människor som lever i FN:s flyktingläger och får FN-hjälp att ta sig därifrån till tryggheten i ett nytt land) och att de som redan gör det ska öka sin kvot. Detta gäller ju också självklart Sverige.

Vi behöv er utveckla ett effektivare asylsystem, så att de personer som verkligen behöver få tillgång till asylsystemet också får det.

Slutligen måste flyktingar tas emot på bästa sätt så att de snabbt lär sig språket och kan börja jobba. Och de ska behandlas med värdighet och respekt. Idag går fler än 700.000 invandrare till jobbet varje dag, betalar skatt och hjälper till att hålla Sverige igång. Utan dem skulle inte tandvården, sjukvården, bilverkstäderna eller annan nödvändighet i Sverige fungera. Och så kommer det att fortsätta att vara.

Håkan Welin FP