Hem | Politik | Moderaterna M | Årsmöte och nomineringsstämma hos Håbomoderaterna

Årsmöte och nomineringsstämma hos Håbomoderaterna

image

Den 13:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset. Ca 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carina Lund hälsade välkommen. Carina hälsade också vår gäst från Enköping och landstinget Måns Vilhelmsson välkommen.

Sedan var det dags för val och valberedningens Wello Roo redogjorde för förslaget från valberedningen. Tre roller är enligt stadgarna självklara och det är gruppledare kommunfullmäktige, MUF-ordförande och MQ-representanten (Moderatkvinnorna)

Årsmötet valde följande personer:
(Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet och då fördelas och konfirmeras vice ordförandeposten,sekreterare,kassör m.fl roller inom styrelsen)

    Tommy Rosenkvist, Ordförande
    Liselotte Grahn Elg, Vice Ordförande samt MQ-ansvarig
    Björn Hedö, Ledamot
    Nils-Åke Mårheden, Ledamot
    Carl-Johan Torstenson, Ledamot
    Bo Johnson, Ledamot
    Roger von Walden, Ledamot
    Ulf Winberg, Ledamot
    Carina Lund, Gruppledare KF
    Rasmus Kraftelid, MUF-ordförande

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes revisorer, länsstämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan var det dags att öppna Nomineringsstämman för valsedeln till kommunvalet i höst.

Sammankallande för nomineringskommittén, Carl-Johan Torstenson förklarade hur man jobbat fram listan och sen fick alla de kandidater som var närvarande presentera sig för stämman.

Förstanamn och därmed också vår kommunalrådskandidat blev Carina Lund!
30 namn finns på listan och fram till sista mars finns det möjlighet att fylla på med 10 namn till enligt beslut på stämman.
Dessa läggs då till efter de 30 namnen som valdes alla i grupp och enhälligt på stämman!

Avgående ordförande Carina Lund fick blommor och hon tackade för förtroendet till att väljas som partiets KSO-kandidat.
Hon lämnade över sin ordförande USB-sticka till nya ordföranden Tommy Rosenkvist.

Avgående ledamöter i gamla styrelsen fick blommor och tackades för ett gott arbete.


Valsedel för Moderaterna i Håbo kommun 2014

Här är Håbomoderaternas valsedel som fastställdes på stämman

1 Carina Lund
2 Catherine Öhrqvist
3 Ulf Winberg
4 Björn Allskog
5 Liselotte Grahn Elg
6 Rasmus Kraftelid
7 Carl-Johan Torstenson
8 Nils-Åke Mårheden
9 Anna Wiberg
10 Björn Hedö
11 Tommy Rosenkvist
12 Bo Johnson
13 Cecilia Lidén
14 Roger von Walden
15 Björn Fredriksson
16 Johanna Permatz
17 Bertil Brifors
18 Ralph Abrahamsson
19 Susanne Winterberg
20 Staffan Wohrne
21 Bell Ströberg
22 Peter Kilger
23 Katarina Niss
24 Patrik Fridblom
25 Christer Lidén
26 Leif Hansson
27 Hermine von Essen
28 Lennart Carlsson
29 Wello Roo
30 Emma Häggmark

Nils-Åke Mårheden
Moderata Samlingspartiet i Håbo