Hem | Politik | Socialdemokraterna S | Bra med ny kollektivtrafiktaxa - men det finns brister

Bra med ny kollektivtrafiktaxa - men det finns brister

image

(Insändare) Vi vet att UL länge har brottats med en otydlig biljettstruktur, där resande haft svårt att förstå vilken biljett som gäller. Socialdemokraterna anser att en framgångsfaktor för ökat resande med kollektivtrafik är en enkel och enhetlig biljettstruktur. Vi är därför stolta över att ha bidragit till att alla länsbor, från och med april, kommer att kunna köpa ett periodkort som kostar 790 kr. Kortet kommer att innebära fritt antal resor i 30-dagar inom hela länet, samt till Västerås, Gävle, Sala och Strängnäs.

För oss socialdemokrater är en säker, bekväm och prisvärd kollektivtrafik, tillgänglig för alla, helt avgörande för ett hållbart samhälle. Vi ser att kollektivtrafiken har en nyckelroll i omställningen till framtidens hållbara trafiksystem. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar att långsiktigt utveckla kollektivtrafiken både inom vårt län och när det gäller resandet över länsgränserna. Genom reformen med ett enhetspris på periodkortet i länet hoppas vi att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen för sin dagliga arbetspendling.

Socialdemokraterna är däremot inte helt nöjda med de förändringar som träder i kraft den 1 april. Vi vill gå ett steg längre än den borgerliga majoriteten genom ett förbättrat och mer generöst rabattsystem för bland annat pensionärer och studerande.

Redan nu finns ett mycket förmånligt årskort för alla länsbor som fyllt 65 år, det så kallade seniorkortet. Socialdemokraterna anser att den rabatten bör gälla oavsett om man är ålderspensionär, uppbär sjukersättning, tillfällig sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. Vi vill också göra det möjligt att köpa ett rabatterat 30-dagarskort.

Idag är det många boende i Bålsta som väljer att studera i Uppsala, Västerås eller Stockholm. Med dagens bostadsbrist väljer många att bo kvar och istället pendla till sin studieort. Studenter är inte en köpstark grupp och än sämre kommer det att bli om den moderatstyrda regeringen får igenom sitt hårresande förslag att sänka studiemedlen med 300 kr. Socialdemokraterna ser det som självklart att studenterna ska omfattat av samma rabatt på enkelbiljetter och 10-resorskort som länets ungdomar.

Vi socialdemokrater anser att landstingets kollektivtrafiknämnd har ansvar för befolkningen i hela länet. Vi vill underlätta för arbetspendlare och studerande så att tåg och buss blir det naturliga valet framför bilen. Vi vill också skapa förbättringar för länets pensionärer. Enhetspriset är ett steg på vägen och det är vi överens om. Tyvärr delar inte den borgerliga majoriteten vår bild av att mycket återstår att göra.

Bertil Kinnunen (S), oppositionslandstingsråd samt 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Agneta Hägglund (S), kommunalråd i Håbo samt ersättare i Kollektivtrafiknämnden