Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Sverigedemokraterna och Bålstapartiet i samarbete

Sverigedemokraterna och Bålstapartiet i samarbete

Kommunalvalet i Håbo kommun 2014 resulterade i en absolut vågmästarroll för Sverigedemokraterna i den bemärkelsen att partiet behåller den rollen oavsett vilket av de traditionella block som det lokala partiet Bålstapartiet (BåP) skulle välja att samarbeta med.

Efter att förhandlingarna strandat mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i hopp om att bilda en bred majoritet skapades istället ”Allians för Håbo” bestående av allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet vilket ger blocket 18 mandat av kommunfullmäktiges 41. På andra sidan står Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet med totalt 16 mandat. Sverigedemokraterna behåller således sin vågmästarroll med sina 5 mandat trots att Miljöpartiet valt att bryta de traditionella blockuppläggen. 

Sverigedemokraterna blir dessutom vågmästare i flera av nämnderna, i sin samverkan med BåP. I varje enskild nämnd kommer Sverigedemokraterna besluta om vem ordförandeskapet skall gå till utifrån egna övervägningar om vem vi anser kommer sköta arbetet mest rättvist. Detsamma gäller för val av presidium, kommunens budget, samt andra sakfrågor. Sverigedemokraterna i Håbo kommer således inte ta ställning för det ena eller andra blocket.

Under valrörelsen, såväl valet till europaparlamentet som de allmänna valen, har alla partier getts möjlighet att kommentera valresultatet ibland annat lokala medier. Ledande företrädare från Socialdemokraterna har på grund av våra framgångar uttryckt citat som ”en oro för den ökade främlingsfientligheten” och ”ett rasistiskt missnöjesparti som spelar på människors rädslor och oro”.

SD Håbos ordförande Michael Rubbestad kommenterar: “Socialdemokraterna och deras kommunalrådskandidat Agneta Hägglund har gjort mycket bra för Håbo kommun genom åren och jag har personligen alltid haft en stor respekt för Agneta och hennes ledarskap men vi kan inte ge vårt stöd till ett parti eller politiker som så tydligt visar på ett förakt mot Sverigedemokraterna och dess företrädare.”

Moderaterna i Håbo kommun har tydligt markerat att man inte är intresserade av att bilda en allians med Sverigedemokraterna, något vi heller inte hade förväntat oss, men till skillnad mot Socialdemokraterna har det funnits en politisk dialog präglad av ömsesidig respekt och samtal om vad som är bäst för kommunen.

SD Håbos ordförande Michael Rubbestad kommenterar: ”Verkligheten är att Sverigedemokraterna är vågmästare och det har Moderaterna insett och har anpassat sig efter den sanningen. Vi ser fram emot att även Socialdemokraterna kommer att anpassa sig efter den politiska verklighet Håbo befinner sig i.”

De båda blocken i Håbo har alltså olika inställningar till SD:s framgångar i kommunen. Dessa skilda inställningar kommer dock inte påverka hur SD kommer rösta. Varje fall kommer att bedömas var för sig, varpå vi kommer att agera och ta beslut utifrån det.

Slutligen har Sverigedemokraterna inlett en valteknisk samverkan med Bålstapartiet för att på så sätt med sina totalt 7 mandat garanteras plats i kommunens alla nämnder med minst 5 ledamöter. Denna samverkan syftar endast till parlamentariskt inflytande för båda parter och innebär inte något övrigt politiskt samarbete i dagsläget även om en god dialog finns mellan partierna och dess företrädare.

Sverigedemokraterna i Håbo