Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Michael Rubbestads (SD) fråga till kommunalrådet

Michael Rubbestads (SD) fråga till kommunalrådet

image

(Insändare) Michael Rubbestads, Gruppledare Sverigedemokraterna i Håbo, fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M) på måndagens fullmäktigesammanträde i Håbo.

Nyligen genomförda undersökningar har visat att livsmedel som ris eller som innehåller ris innehåller arsenik. En studie genomförd av Sveriges Television, SVT, som publicerades den 19 februari 2015 visade att 6 av 10 slumpmässigt utvalda livsmedel innehöll betydligt mer arsenik än vad som kan anses vara hälsosamt.
Det finns en lågriskbedömning på 0,3 mikrogram arsenik per kg kroppsvikt och dag. Den har gjorts av Efsa, EU:s organ för livsmedelssäkerhet. Problemet är dock att det inte är ett lagstadgat gränsvärde som företag och myndigheter måste hålla sig under.

Att få i sig arsenik är således farligare ju mindre man väger. Ett treårigt barn som väger femton kilo och äter exempelvis ”Rice krispies” till frukost, ris till lunch eller middag och riskakor till mellanmål hamnar på mycket höga nivåer arsenik per dag.
Debatten om faran med arseniken i riset har rasat i såväl riksmedia som i lokala sociala medier med en mycket stor oro från såväl ung som gammal. I en icke statistiskt säkerställd undersökning i Expressen den 22 januari 2015 svarar 84 % att man önskar dra ner på mängden ris i den kommunala verksamheten.

Karlskrona kommun meddelade så sent som igår att man i väntan på tydliga direktiv från Livsmedelsverket har tagit beslut om att inte alls servera ris i förskolan och högst en gång i veckan i övriga verksamheter.

Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande fråga:
Avser Håbo kommuns kostenhet ta liknande beslut likt Karlskrona kommun i väntan på direktiv från Livsmedelsverket och begränsa mängden ris i den kommunala verksamheten?

Michael Rubbestad
Gruppledare Sverigedemokraterna i Håbo