Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Mer till äldrevård och förskola tack vare SD

Mer till äldrevård och förskola tack vare SD

image

(Insändare) Personaltätheten på förskolorna i Håbo kommer att öka till minst 3 heltider per avdelning och alla barn kommer kunna göra upp till fyra utflykter eller studiebesök per år där förskolan bekostar en glass eller en kaka. Detta efter att SD:s två föreslagna satsningar antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Det skrevs historia i Håbo i samband med att driftsbudgeten för 2016 antogs. SD hade två skarpa förslag på satsningar och båda dessa röstades igenom tack vare S, BåP och V. Vi röstade igenom deras gemensamma budget främst p.g.a. satsningarna i äldreomsorgen.

Med historia menar vi att de partier som röstade för våra förslag vågade se bortom partipiskan och istället se vad som är bäst för Håbo.

Vi föreslog utöka minimibemanningen i förskolan till 3 heltider från nuvarande 2,75. Detta innebär att antalet barn per vuxen minskar och att personal har möjlighet att finnas på plats vid såväl ”lämning” som ”hämtning” vilket möjliggör en lugnare miljö för de barn som kanske har svårt att separera eller för vuxna som vill ta en dialog med personalen. SD ser denna satsning som en viktig prioritering för en barnomsorg i den nivå som våra små förtjänar.

Vidare har lagen förändrats på så vis att en förskola inte kan be föräldrar skicka med en ”tia” för att de skall kunna genomföra en utflykt och kanske inhandla en glass i samband med denna. Detta då familjer med sämre ekonomi inte skall känna tvång att bidra med den efterfrågade ”tian”. Av samma anledning kan man på förskolans dag inte längre be föräldrar baka eller skänka föremål till loppmarknad.

SD förstår denna lag men samtidigt så drabbar det våra små. Vi föreslog därför en satsning på 100 000 kronor för att finansiera denna typ av utflykter. Beräkningen är baserad på 40 kronor per barn och år och att dessa medel skall tilldelas respektive förskola för att själva kunna planera och genomföra dessa utflykter.

Som Enköpingsposten skrev den 17 juni; ”Mer till äldrevård och barn med SD-röster”

Michael Rubbestad (SD)