Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Alliansen saknar trovärdighet

Alliansen saknar trovärdighet

image

Den 17 augusti i EP skrev Alliansen om fler poliser och skärpta straff. Sverigedemokraterna (SD) gläds åt att Alliansen driver vår politik. Alliansen saknar dock trovärdighet när de själva har skapat det kaos de nu påstår sig försöka motverka. Ännu mindre trovärdigt blir det när Centerpartiet skriver under insändaren, ett parti som inte ens erkänner att en utökad invandring spär på problemen.

Låt titta på Alliansens förslag och belysa hur de anammar SD:s politik.

1. Fler poliser för ökad trygghet och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott.
Alliansen föreslår 2 000 nya poliser. Att det behövs fler poliser har SD påtalat länge. Vi föreslår 7 000 nya poliser fram till 2022. Vi satsar även 500 miljoner på arbetsmiljöfrågor för att poliserna ska stanna kvar.

2. Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.
Alliansen föreslår minst sex månader. SD föreslog redan 2012 en straffperiod på minst fyra år i en motion om lymmellagstiftning. Detta för att sätta hårt mot hårt samt för att värna om blåljuspersonalen och de skötsamma i upploppsområdena.

3. Bättre möjligheter för polisen att fokusera på brottsbekämpning.
SD har länge arbetat för att polisen inte ska behöva sitta och vända papper utan att de istället ska få upprätta lag och ordning. 2013 lanserade vi kampanjen ”Inga fler papperspoliser”, vilket också har återspeglats i SD-förslag i riksdagen.

4. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning.
Om Alliansen hade menat allvar med detta hade de inte tagit bort den effektiva beredskapspolisen år 2012 när de satt i regeringsställning. SD har försökt återinföra den, utan stöd från Alliansen.

SD har konsekvent under många års tid talat för och föreslagit skärpta straff, fler poliser och ordning och reda. Nu kan vi med glädje se hur Alliansen svänger och verkar vilja ta ansvar på området. Det är däremot fortsatt tydligt att SD är det enda trovärdiga alternativet tills Alliansen är beredda att genomföra reformerna med oss.

Linnea Bjuhr
ordförande SD Håbo

Lars Frantzén
ordförande och gruppledare SD Enköping