Hem | Skokloster | Nätverket Kultur i Uppland besökte soldattorp 48

Nätverket Kultur i Uppland besökte soldattorp 48

image

Soldattorp nummer 48 i Sonka i Skokloster är en turistattraktion tack vare Skokloster Gilles ambition att underhålla det. Föreningens gårdsråd håller soldattorpet i det perfekta skick det är idag. Enskilda, grupper och så förstås föreningens medlemmar besöker torpet lite när och då.

Senast kom Nätverket Kultur i Uppland med några av sina medlemmar på besök en skön sensommardag.

Nätverket Kultur i Uppland består av människor som bor eller har anknytning till Uppland och som är intresserade av kultur. Nätverket har funnits i fem år och det finns ingen styrelse, medlemsavgift eller liknande. All kommunikation sker via mail och gruppens centrala punkt är hemsidan. Där finns förutom information om nätverket, artiklar och länkar till andra sidor som handlar om kultur i Uppland.

Själva hjärtat är hemsidan
Kristina Berglund och hennes man Claes-Henrikc Siven är ansvariga för och sköter om hemsidan Kultur i Uppland. De ger ut en nättidning två gånger per år där bland annat besöksmålen behandlas. Två gånger per år gör gruppen utflykter till slott, herrgårdar, kyrkor, järnbruk fornlämningar och så vidare. ”Vi tar med oss matsäck vid utflykterna och det är ett sätt att både uppleva kultur och att ha trevlig tillsammans, säger Kristina som den här dagen, vid soldattorpet i Skokloster, berättade om hur soldaterna levde på den tiden då soldaterna och deras familjer bodde där. Det är cirka 40 personer med i nätverket och den här dagen var det ett 15-tal av dessa, som tidigare på dagen hade besökt Skoklosters slott och som nu besökte soldattorpet i Sonka, Skokloster. För mer information om nätverket och övrigt, logga in på hemsidan Kultur i Uppland.

Tommy Hildorsson
morgondis@gmail.com