Hem | Skokloster | Dags för en skrift om soldatlivet i Skokloster

Dags för en skrift om soldatlivet i Skokloster

image

I en intervju i Håbo Närradio den 9 maj berättade Hilding Wejdsten om sig själv och om forskningen kring hur ”vanliga” människor levde i Skokloster från klostertiden fram till idag. Han berättade om att klostret ägde över 180 gårdar runt Mälaren i början av 1170-talet.

Syftet med intervjun var att berätta om att en skrift om soldaternas liv, och vilka som bott i soldattorpen efter deras tid, kommer att ges ut.

På 1970-talet började Bror Nygren, som tidigare varit slottskamrer på Skoklosters slott, samla material och dokumentera soldattorpens historia i Skokloster. Han gav ut en skrift om soldattorpen och innan han avled 1991 hade han överlåtit sina alster ur sin forskning till Yngve Karlström som då var ordförande i Skokloster Gille. Anna och Lennart Gestrin fortsatte med forskningsarbetet en tid och därefter tog Upplands Släktforskarförening vid och uppdaterade allt om alla soldater i Uppland. Vid slutet av 1970-talet när Hilding Wejdsten blev medlem i Skokloster Gille tog han sig an materialet och fortsatte arbetet med forskningen.

Om Hildings barndom och uppväxt
Hilding är född i Sanda, Skokloster 1927 och bodde där fram till militärtjänstgöringen i slutet av 1940-talet. Efter lumpen fick han jobb på ett båtsnickeri i Dalby socken utanför Uppsala där han bland annat var med om att bygga den så kallade Skoklosterekan. Vid soldattorpet nr 48 i Sonka, Skokloster finns samma typ av båt men lite större, som har skänkts till Skokloster Gille av Stockholms stadsmuseum. Efter tiden på båtsnickeriet började Hilding på en karosserifabrik i Uppsala. Det var på den tiden då karosser gjordes i trä och kläddes med plåt. Efter det kom han in på Volvo Verkstäder i Uppsala där han stannade tills han gick i pension 1992.


Flygfoto över Sanda, Skoklsoter, kring 1947           
Foto: Skandinavisk Aerotjänst

Intervjun i Håbo Närradio
Hilding höll kontakten med föräldrarna på Sanda gård så länge de bodde där. De kom dit 1924 och arrenderade gården fram till 1963. De hyrde sedan bostaden till 1992 då de flyttade därifrån på grund av åldersskäl.

Forskningsarbetet har gjort att Hilding har blivit ”bekant” med människor som varit födda på 17- och 1800- talet. Som han själv säger ”det är inte en grå massa längre för ju mer man har forskat så har de fått ett ansikte”.

Efter att ha läst igenom sockenstämmoprotokoll och bouppteckningar, som berättar väldigt mycket om hur människor levde förr, så tycker Hilding att det är dags att ge ut en skrift om Soldaterna i Skokloster. Det är ingen som har forskat i hur ”vanliga” människor levde förr och därför är denna samling av forskningsmaterial som Skokloster Gille förfogar över unik. Det var om detta och om sitt eget liv som han berättade vid intervjun i Håbo Närradio.

Tommy Hildorsson
morgondis@gmail.com