Hem | Skokloster | Sommarens informationsfolder för Skokloster Gille

Sommarens informationsfolder för Skokloster Gille

image

Nu är sommarens informationsfolder för Skokloster Gille klar. Förutom att den kommer att finnas på offentliga platser runt omkring i kommunen så kommer den förstås att finnas i Skoklosters Turistbyrå som öppnar nästa vecka.

Varje lördag och söndag i juni-juli-augusti kl 11-16 är soldattorpet öppet

Temadagar:
Ull- och handarbetshelg 2-3 juli
Friluftsgudstjänst 24 juli
Soldathelg 30-31 juli
Kräftskiva 6 augusti
Häst o vagn 20-21 augusti
Skördehelg 27-28 augusti

Välkommen till soldattorptet som är ett av de äldsta husen i Skokloster.


SÅ BILDADES FÖRENINGEN
År 1978 träffades några gamla skoklosterbor på en konfirmationsträff. Det var då idén kom upp att bilda en kulturförening i Skokloster. Vad föreningen skulle heta var det inte tal om, bara att det skulle vara roligt att träffa gamla skolkamrater och andra som man inte träffat sedan barndomen.
Snart hölls det första riktiga mötet och det stod inte på förrän man även antagit namnet Skokloster Gille. I stadgarna skrevs det in att en av uppgifterna skall vara att forska i och dokumentera Skoklosters tidigare och nutida liv.

Under åren som gått har medlemsantalet ökat och idag är det drygt 200 medlemmar i föreningen.
Sedan 1990 är soldattorp no 48 i Sonka kärnan i verksamheten. Det donerades till föreningen av friherrinnan Hermine von Essen samma år.
Torpet är en av de äldsta stugorna i Skokloster och byggdes någon gång under 1700-talets senare del. Före detta slottskamreren Bror Nygren samlade och katalogiserade gamla bruksföremål som traktens befolkning skänkte. Soldattorpen kom att bli hans stora intresse och det är tack vare hans forskning vi idag känner till mycket av de gamla torpen.

När Nygren inte orkade sköta sina samlingar fick Skokloster Gilles dåvarande ordförande Yngve Karlström i uppdrag att hjälpa till med dessa. Det var då som friherrinnan Hermine von Essen donerade soldattorpet till föreningen på villkor att inget fick förändras. Torpet skulle bevaras som det varit. Underhåll av tomt och byggnader fick ske men annars inga förändringar eller moderniseringar. Gåvobrevet undertecknades den 19 december 1990 och efter den dagen sköter föreningen torpet.

Tommy Hildorsson