Hem | Skokloster | Öppet torp ökar intresset för soldatliv

Öppet torp ökar intresset för soldatliv

image

I år är det första gången som soldattorp nummer 48 i Sånka, Skokloster är öppet för visning varje helg hela sommaren. Tidigare har det endast varit möjligt att boka visningar men nu kan alla få ta del av historien kring Skoklosters tidigare liv i och omkring det bygdemuseum som soldattorpet är.

Förra årets soldatvecka med öppet hus och djur på området var mycket populärt, därför utökas öppettiderna till att gälla varje lördag och söndag kl. 11-16 till och med sista helgen i augusti.

Teman som levandegör atmosfären
I och med att torpet är öppet tros intresset för soldattorp och historien däromkring ha ökat. Föreningen har därför skapat aktiviteter med olika teman, aktiviteter som knyter an till hur man levde på den tid då soldatens familj bodde i torpet. Den senaste helgen visade och berättade Sonia Thunman-Larsson, Inger Olovsson och Anna-Karin Andersson hur man stickar, kardar, tovar och spinner ull. Nästa temahelg är soldathelgen den 30-31 juli men innan dess är det friluftsgudstjänst vid torpstugan den 24 juli kl. 12. Soldathelgen är ett samarbete med Skoklosters slott, en förkortad version av förra årets soldatvecka. Häst och vagn den 20-21 augusti är ett inslag som kommer att ge besökarna en känsla av att vara mitt i ett levande soldattorp. Hönsen som funnits där sedan torpet öppnades för visning i juni har redan hjälpt till att levandegöra miljön i hela området.

Lokala produkter sista öppethelgen
Sista helgen torpet är öppet den här sommaren är den 27-28 augusti och då är det skördehelg med försäljning av allehanda närodlade frukt- och grönsaker. En helg som blir lite av en avslutning av sommarens aktiviteter. Men även om visningshelgerna är till ända så tas beställningar emot för visningar. Förutom alla aktiviteter används torpet för möten och andra festligheter för medlemmarna. För mer information, ta en titt på föreningens hemsida: www.skoklostergille.se

Tommy Hildorsson