Hem | Skokloster | Grannsamverkan – lösning på problemen i Skokloster

Grannsamverkan – lösning på problemen i Skokloster

image

Cirka 60 vuxna och ett tiotal ungdomar hade samlats i Slottsskolans matsal i Skokloster en höstkväll i början av oktober. Anledningen till mötet var de många inbrotten i Lanthandeln och att det har stulits båtmotorer, bensin och bilar på halvön.

Catalina Westenheim var en av dem som tagit initiativet till ett mötet där polisen, kommunen, kyrkan, nattvandrarna Bålstapolarna, föräldrar och andra som värnar om bygden var representerade. Huvudfrågan var hur man skall kunna förhindra inbrott i affären eftersom det var den brännande punkten och det som fått, inte bara butiksägarna att ilskna till, utan även de boende i området som är beroende av affären. Därmed inte sagt att förstörelse, stölder, användandet av droger och okynnesåkning kom i skymundan – tvärt om så diskuterades det flitigt och ifrågasattes hur man skall komma tillrätta med de problemen.

Många idéer att lösa problemen
Att alla företag på halvön sponsrar bevakning, civila poliser placerar sig i området för att se vilka som okynnesåker på mopeder och crossmotorcyklar, förstör eller gör inbrott var några av förslagen. Den idé och det förslag som fick mest gehör var dock att de boende på halvön, i samarbete med polisen, kyrkan och kommunen organiserar sig i grannsamverkan (en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde). Det blev resultatet av denna stora uppslutning av sockenbor i Slottsskolans matsal. En grupp på åtta personer, fem vuxna och två ungdomar plus en representant från kyrkan samlas för att arbeta vidare i en mindre grupp. De kommer att arbeta med Samverkan mot brott och lägga upp schema för nattvandring. Samtliga var dock överens om att alla ser på omgivningen ”med andra ögon” för att notera ev. förändringar och oegentligheter och på så sätt förebygga brott.

Tommy Hildorsson