Hem | Skokloster | Entusiastiska medlemmar förskönar bygdegården

Entusiastiska medlemmar förskönar bygdegården

image

Det är tack vare medlemmarnas stora intresse att ta hand om Bygdegården i Skokloster som fastigheten är i så bra skick som den är. Med hjälp av hantverkare och engagerade medlemmar har det hänt mycket det senaste året. Golvet har slipats, inner-, väggar och tak har målats, gardiner, lampor och draperier har monterats. Det är en helt annan bygdegård än för ett år sedan. Men trots det finns det ännu mer som måste göras.

Om ett par veckor skall en av medlemmarna åka till Gotland på studieresa för att ta del av andra bygdegårdars kök och köksutrustning. Anledningen är att det ännu kvarstår en del att göra i Skoklosters bygdegård, köket skall fixas och målning av den yttre fasaden skall ske i sommar.

Engagerade medlemmar
För att allt skall harmoniera så bra som möjligt har man i föreningen, som är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, också sin hemsida, http://www.bygdegardarna.se/skokloster/, på Riksförbundets portal där även andra bygdegårdar har sina hemsidor. Allt för att det skall vara så enkelt som möjligt att få en överblick av lokalerna och kunna göra bokningar. Om ett par veckor är det dags för vårstädning och då hoppas man förstås också på att så många medlemmar som möjligt ställer upp och hjälper till.

Idén som resulterade i en bygdegård
Det var den 16 februari 1947 som några entusiastiska ungdomar samlades till ett möte i Skokloster. Inbjudna var även representanter från Bygdegårdarnas Riksförbund. Anledningen till mötet var att lägga fram idén om att bygga ett hus för bygdens folk och kanske främst för ungdomarna själva. Idag 66 år senare används Bygdegården flitigare än någonsin. Så nog var det bra att de tog saken i egna händer, ungdomarna i 1940-talets Skokloster när de bildade Bygdegårdsföreningen och startade bygget med virke från två beredskapsbaracker.

Tommy Hildorsson