Hem | Skokloster | Skokloster Arena - framtidens arena i Håbo kommun

Skokloster Arena - framtidens arena i Håbo kommun

image

Framtidens arena, SKOKLOSTER ARENA, i Håbo kommun behöver vi inte bygga - den finns i Skokloster, skriver Christer Lindh, som är ordförande i Skoklostergruppen. Skoklostergruppen har sedan 3 år tillbaka bedrivit utveckling och förnyelse i Skokloster med hjälp av stöd finansiellt från Leader Norra Mälarstranden, medlemsintäkter och partners inom näringslivet.

Nytt år, och nya förväntningar, det är säkerligen en syn och grund för både människor och företag. Nu har år 2014 landat och många frågar sig, vad kommer att ske under detta år och vad innebär det för min del och den miljö jag lever i, inte minst i Skokloster och dess halvö?

Låt oss först göra en återblick. För över 3 år sedan startade jag Skoklostergruppen med en grupp eldsjälar. Vi hade och har fortfarande en klar bild om Skokloster - att nå utveckling och förnyelse, det är ett måste för framtiden. Både genom att involvera boende, näringslivet, kommunen, intressenter och inte minst nya kreativa och entreprenörsinriktade personer med kraft och vilja till Skokloster. Mycket har hänt och man lär sig otroligt mycket längs vägen. Under 3 år så har både människor inom Skoklostergruppen kommit och gått, likväl intressenter som boende och företagare i Skokloster. Viljan längs vägen har också kommit och gått i och med att förändringar har skett inom ledningen i kommunen och dess intressenter.
Allt kan ske, och förändringar sker oavsett och vi vill det eller inte. Mycket har varit positivt, men vissa saker har även varit lite mer negativa. Det finns en kraft och en möjlighet i Skokloster - det måste alla förstå. Det finns kommuner i vår region som är avundsjuka på vad vi har i Skokloster. Visst känns det skönt? Vi har något som andra saknar och vill ha. Där har vi en möjlighet för framtid.

Skokloster har idag en unik historia, det vet vi alla. Det som många glömmer dock är vilken möjlighet Skokloster har idag och för framtiden. Enligt min mening finns det idag inte i vårt närområde någon geografisk yta med samma möjlighet som Skokloster.
Alla människor söker inte stora nya arenor som ska byggas och betalas, utan en geografisk yta med möjligheter och lugn och ro, tillsammans med entreprenörskap och kreativa tankar, där upplevelserna kommer och går, men naturen och dess miljö består.

Att omges i stort sett av vatten runt halvön, tillsammans med en otrolig natur och skogsmiljö är en bra grundstomme för att varje person ska finna ro och harmoni.

Lägger man till detta en fast befolkning som till stor del är entreprenörer och egna företagare, får man en god struktur av människor som vill se fortsatt utveckling.
Servicedelen och den lokala handeln har klarat av sina förhoppningsvis tuffaste år, och kan nu fortsätta sin utveckling för sin verksamhet för framtiden.
Slottsskogen och Idealbyn kommer fortsättningsvis vara det ledande området nu och för framtiden för ny bebyggelse och dess kommande invånare. Konstigt vore annars, eftersom både lanthandel, skolan och den naturliga infrastrukturen finns här.

Slutligen så har vi Skoklosters slott, Kyrkan och Sejour Skokloster Wärdshus, Skokloster Macken nere vid vattnet, som också ska få sin del av grundstommen i Skokloster. Det är främst här inledningsvis en utveckling av Skokloster för nya intressenter och dess kommande besöksnäring i framtiden kan ske.

När man svänger runt hörnet ner mot vattnet och ser Sejour Skokloster Wärdshus, det är också där man anländer till entrén till Skokloster Arena. Det är enkelt att se, vi har tre stora aktörer i form av Skoklosters Slott, till höger med dess enorma möjligheter, både innanför väggarna såväl som utanför. Efter det har vi Svenska Kyrkan i Håbo, i mitten, med den faktiska kyrkan och Sjövillan och dess mark och lokaler. Om vi till detta lägger Sejour Skokloster Wärdshus, till vänster, och Skokloster Macken så har vi 4 utvalda aktörer som tillsammans med stora unika grönområden och parkeringsmöjligheter och det fina vattnet som ramar in allt utanför, får vi en gemensam yta - Skokloster Arena.

Skoklosters Slott - Sejour Skokloster Wärdshus - Svenska Kyrkan i Håbo - Skokloster Macken samt grönytorna och vattnet bildar således enligt min mening Skokloster Arena.
Vi behöver inte bygga någonting - vi har allt. Vi behöver bara entreprenörer och kreativa personer som ser möjligheter, och återigen möjligheter, aldrig problem.
Skokloster Arena kan bli den ledande geografiska ytan, inte bara i kommunen, för kommande mässor, konserter, sjöaktiviteter, upplevelser, aktiviteter med mera.

Om vi får Skokloster Arena att fungera tillsammans med intressenter som kommunen, näringslivet, nya entreprenörer såväl som existerande kreativa resurser i Skokloster kan vi sträcka på ryggen ytterligare och bli än mer stolta som boende i Skokloster och som entreprenörer i Skokloster.
För vad det hela handlar om är att vi kan, och ska höja image och profilen på Skokloster nu och för framtiden. Vi ska få omvärlden att se vad vi kan och vill göra i Skokloster.

Vi har en arena och en miljö som få kan påvisa. Vi har något som andra saknar. Nu är det bara se vilka som ska vara med på resan för att skapa framtidens Skokloster - framsidan i Håbo kommun.

Christer Lindh
070-6560351
Stolt entreprenör och kreativ resurs i Skokloster
Ordförande i Skoklostergruppen