Hem | Skokloster | Turistinformationsskylt före Skoklosteravfart

Turistinformationsskylt före Skoklosteravfart

image

Intill väg 263 i norrgående riktning strax före avfarten mot Skokloster har en turistinformationstavla satts upp. Den är cirka 2x2 meter med postlådor för kartor och information om Skohalvön. Läget för tavlan kan dessvärre ställa till en del problem. Den är placerad parallellt med vägen och kan vara svår att upptäcka i tid på den mycket hårt trafikerade vägen med lång raksträcka före tavlans plats.

Håbo kommun har tidigare fått medborgarförslag på önskemål om rastplats med turistinformation ett par hundra meter in på Skoklostervägen. Där skulle det vara mer befogat och dessutom trafiksäkrare att ha turistinformation och rastplats. Kommunen vidarebefordrade förslaget till Trafikverket som svarade att inga fler rastplatser skall iordningställas på den vägsträckningen för tillfället. Tills vidare får alltså den här tavlan fylla funktionen som en riktig rastplats med turistinformation på Skoklostervägen skulle göra. Det är bara att hoppas på att inga allvarliga olyckor skall behöva hända där.

Trafikverket svarar
Vid kontakt med trafikingenjör Trafikmiljö, Region Öst Bengt Sjölund svarar han så här:
– Det vi kommer att göra är att vi kontrollerar hur det ser ut på platsen och göra en bedömning om det behövs en förvarning om informationsplatsen. Om vi bedömer att det finns ett behov av förvarning kommer vi att ombesörja att förvarning sätts upp.
Trafikverket har för närvarande inga planer att bygga någon rastplats på sträckan väg 263 eller väg 555. För kännedom kan jag berätta att kostnaden för att bygga en rastplats är ca 10 miljoner kronor.

Tommy Hildorsson