Hem | Skokloster | Bättre kontroll på besökare till Skohalvön

Bättre kontroll på besökare till Skohalvön

image

(Detta var årets aprilskämt) Det är populärt med besöksräknare, typ fotoceller och liknande, på många olika platser. Mycket för att man skall kunna styra verksamheter som evenemang, engagemang och service. Då det gäller vägar räknas trafiken lite då och då för att man skall veta hur mycket vägen slits i förhållande till antalet fordon.

I Skokloster har man kommit ett steg längre med den sortens kontroller. Vid sockengränsen mellan Häggeby och Skokloster är det från och med 1 april, 2015 en grind (besöksräknare) som alla som åker gamla vägen till och från Skokloster måste passera. Det är med anledning av att det åter igen kommit på tal om en färjeförbindelse mellan Sko- och Knivstalandet som en ny myndighet blandat sig i leken för att se behovet av en färja. Därför registreras alla som besöker halvön från och med 1 april i år.

Grind vid sockengränsen
I ett första steg har man installerat en virtuell ”grind” som registrerar och fotograferar samtliga fordon och passagerare när de åker genom gränsen mellan Häggeby och Skokloster. Den senaste tekniken har gjort detta möjligt. Därmed får man veta det exakta antalet fordon (och passagerare) som passerar sockengränsen. Med detta räknar man med att få ett underlag till om det finns behov av färja mellan Sko- och Knivstalandet. Att ”grinden” är något helt nytt förstår man eftersom den inte syns med blotta ögat. Däremot blir den synlig på bild när man fotograferar området med Nixkons XQ 7400/D3, den senaste digitalkameran i Nixkons digitala serie.

Förflyttning mellan dimensioner
Skulle man med kamerans hjälp filma samtidigt som man passerar gränsen så skulle det se ut som på bilden, två vita grindhalvor tillsammans rakt över vägen. Så är det dock inte eftersom verkligheten är konstgjord, eller om man hellre vill, den virtuella konstgjorda verkligheten skapar grinden. Alla som passerar sockengränsen mellan de båda socknarna får därför vara beredda på lite av en ”overklig” känsla vid gränsen. Det kan upplevas lite som att förflytta sig in i en annan dimension ett kort ögonblick.

Inget farligt
I sammanhanget kan nämnas att registreringen av fordon och passagerare även kommer att användas i ett genusperspektiv för att tillföra mer fakta i debatten om jämställdhet. Allt och alla som färdas i fordonen syns och registreras. Den virtuella energin består till viss del av röntgenstrålar för att få total information. Dock viktigt att påpeka att röntgenstrålarna består av så låg styrka av joniserande elektromagnetisk strålning att inga skador kan uppstå varken på fordonen eller passagerare.

Tommy Hildorsson