Hem | Skola | Rapport - Framgångsrik skolkommun (Håbo)

Rapport - Framgångsrik skolkommun (Håbo)

image

Här kommer rapporten av Björn Normark, som gjorde en genomlysning av grundskolan. En rapport som visar problemen samtidigt som den ger förslag på problemlösningar..

Björn Normark har fått i uppdrag av Skolnämnden att genomlysa skolverksamheten i Håbo kommunm sammanställa resutatet, föreslå kortsiktiga åtgärder, upprätta plan för genomförande av långsiktiga åtgärder i syfte att nå det av Riksdagen satta målet.

Du kan läsa hela rapporten här (.pdf).