Hem | Skola | Gör Håboskolan till kommunala friskolor

Gör Håboskolan till kommunala friskolor

image

Håboskolan har under ett tiotal år haft problem med att nå godkända mål i alla ämnen. Resultatet har varit runt 30 % underkända elever under alla dessa år. Olika politiska konstellationer har försökt komma tillrätta med problemen utan att lyckas.

Nu 2011 beslöt de ta in en konsult att genomlysa hela skolan och komma fram till orsaken av problemet. En rapport kom fram den 7/7 som klart och tydligt pekade på problemen samtidigt som den pekade på enkla lösningar. Lösningarna är kostnadsneutrala och kommer på sikt ge stora besparingar. Nu har majoriteten i Håbo underkänt rapporten och tänker utöka den administrativa organisationen och dela in skolorna i områden och tillsätta områdeschefer över rektorerna, samtidigt som de lyfter de tf rektorerna och gör dem till rektorer och hoppas att de kan ta det tunga ansvaret enligt den nya skollagen. Ni i skolnämnden får inte göra om tidigare misstag. Låt kvalificera och certifiera nuvarande rektorer till det ansvar som den nya skollagen kräver och gör Håboskolan till kommunala friskolor. Ni ser vad de nuvarande privatskolorna i Håbo kan prestera, låt även barnen i den kommunala skolan få samma chans.

Om ni fortfarande är skeptiska till förslaget, gör åtminstone en skola som kommunal friskola och ni kommer att se skillnaden mot vad ni avser att göra med Håboskolan.

Håkan Sundström