Hem | Skola | Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

image

Vikingens Förskola drivs som ett föräldrakooperativ, det betyder att det är föräldrarna som har det driftmässiga ansvaret. På årsmötet väljs styrelsen. Styrelsen tillsammans med Förskolechefen ansvarar för verksamheten.

Vikingens föräldrakooperativ har haft föräldrajour sedan starten 1998. Föräldrarna har olika uppgifter såsom att handla, städa och vikariera efter ett jourschema.

Håbo Kommun har nu givit Vikingen en anmärkning på vårt joursystem.

Vi fick några få veckor på oss att avveckla vårt väl fungerande joursystem. Detta innebar också förödande ekonomiska konsekvenser för vår lilla förskola.

Vikingens förskola är en liten förskola. Vår verksamhet är naturligtvis känslig när personalen är frånvarande om vi då inte får ta in oss föräldrar som jourar. Vikingen har som även de flesta andra föräldrakooperativ valt att bedriva en verksamhet med barnen i fokus. Vi har från starten haft ett väl fungerande föräldraengagemang vad det gäller jouren. Vi föräldrar har fått ett schema inför varje termin där man är uppskriven på ett par dagar som man ansvarar för om behovet skulle uppstå för jour.

Nu har tjänstemännen i Håbo kommun gjort en granskning av Vikingens förskola. Man hade inga anmärkningar på förskolans pedagogiska arbete eller för övrigt någon anmärkning på själva verksamheten. Där emot som gav man oss anmärkning på att vi föräldrar inte är lämpliga att joura, då inte alla är pedagogiskt utbildade.

Vi kan inte tolka detta på något annat sätt än att Håbo Kommun tycker att föräldraengagemang är något negativt och att Håbo kommun inte anser oss föräldrar vara lämpliga att ta hand om våra egna barn.

En långskiktig konsekvens av detta är att vi kommer tvingas sänka vår personaltäthet för att klara vår ekonomi.

Vill Håbo kommun att vi ska ha färre utbildad personal per barn varje dag, året runt?
Håbo Kommun har i sina egna förskolor 6 % outbildad personal. Vikingen har bara behörig personal!

Vi har försökt att få kommunen att ta sitt förnuft till fånga men tyvärr utan att lyckas. Man säger att man vill ha mångfald av utförare, men i praktiken så slår man undan benen för vår grundidé – föräldraengagemang!

Föräldrarna på Vikingens Förskola

------------------------------------------------------------

Mer i media om detta

Dagens Samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/artikel/habo-kommun-ett-hot-mot-kooperativa-foerskolor-1355

http://www.dagenssamhalle.se/artikel/foeraeldrakooperativens-joursystem-bryter-mot-lagen-1449

ABC Uppland
http://svtplay.se/v/2618474/svt_uppland/personalproblem_pa_kooperativ_forskola?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2618474/sb,k103291,1,f,-1


Håbo kommun (2 dec 2011)

http://habo.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Aktuellt-Utbildning-och-barnomsorg/Med-anledning-av-Vikingens-forskola/