Hem | Skola | Gör ”nya” Junibacken till en förskola som tillämpar utomhuspedagogik

Gör ”nya” Junibacken till en förskola som tillämpar utomhuspedagogik

image

Efter den tragiska branden i våras håller nu Håbo kommun på med att förbereda ett återuppbyggande av Junibackens förskola i Skokloster. Den nya förskolan kommer att omfatta 6 – 8 avdelningar och kostnaden (exklusive ersättningen från försäkringsbolaget) beräknas uppgå till 12 á 18 miljoner kronor.

Vi ser denna återuppbyggnad som ett ypperligt tillfälle att från grunden skapa en förskola, anpassad för och där utomhuspedagogik tillämpas. Läget är perfekt, eftersom förskolan har skogen inpå knuten. En satsning på utomhuspedagogik innebär sannolikt att förskolan kan byggas till en lägre kostnad än beräknat. Huvudtanken med utomhuspedagogik är att barn och pedagoger skall vistas utomhus större av dagen. Därför behövs inte lika stor boyta som hos en konventionell förskola.

Däremot behöver större satsningar läggas på utemiljön, men dessa skulle i viss mån kunna utföras ideellt. Förskolor som bedriver utomhuspedagogik har många fördelar jämfört med konventionella förskolor. De slutna rummens begränsningar stoppar många aktiviteter som barnen har och ökar risken för hög ljudnivå samt bidrar till en stökig vardag för barnen. Genom att vistas utomhus finns det möjlighet att komma ifrån dessa problem. Forskning har också visat på att barn mår bra av att vara utomhus. Fysisk aktivitet utomhus minskar risken för sjukdomar.

Barn som dagligen spenderar mer än en timme utomhus där de aktivt leker och rör på sig är mer sällan sjuka och har ett bättre allmäntillstånd. Med hjälp av kunniga pedagoger finns det sedan stora chanser att barnen tidigt får ett positivt förhållningssätt till naturen och miljön. Detta går även att koppla till Läroplanen (LpFö 98, reviderad 2010) som belyser vikten av att lära barnen att värna om miljön och naturen.

Håkan Nihlman                                          Teresa Frykman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening        Ordförande Friluftsfrämjandet Bålsta