Hem | Skola | Lärarcoach - en permanentad verksamhet i Håbo

Lärarcoach - en permanentad verksamhet i Håbo

image

Sedan höstterminen 2010 har Elevhälsoenheten i Håbo kommun genom extra anslag från kommunstyrelsen bedrivit ett projekt kallat Mobilt stöd i skolan, MSS.

Projektet har varit framgångsrikt och verksamheterna kommer från 1 januari 2013 att permanentas och ingå som en del i Barn- och Elevhälsoenheten

En lärarcoach har nu anställts för att arbeta på alla våra kommunala skolor. Syftet med verksamheten är att coacha lärare att utvecklas, få perspektiv på sin yrkesroll och finna vägar att bättre möta elevgruppers behov. Lärarcoachens uppgift är att stödja enskilda lärare och arbetslag med att utveckla undervisning och arbetssätt.

Källa: Håbo kommun