Hem | Skola | Regler för det fria valet av skola måste ses över enligt beslut från Skolinspektionen

Regler för det fria valet av skola måste ses över enligt beslut från Skolinspektionen

image

Håbo kommuns regler om val och byte av skola samt utbetalning av elevpeng har nu blivit prövat av Skolinspektionen. De anser att reglerna som började gälla läsåret 2011/2012 förhindrar ett fritt val av skola. Åtgärder måste vidtas och redovisas senast den 22 februari 2013.

- Vi beslutade om nya regler för grundskolans fria val av skola i juni 2011 och anledning var först och främst att se till elevernas bästa, säger skolnämndens ordföranden Pyry Niemi (s). Nu får vi se över reglerna och besluta om vilka åtgärder som är nödvändiga.

Bakgrund
Tidigare skedde skolbyten ofta mellan skolor mitt i en termin och ibland inför läsårsslut vilket kunde leda till svårigheter för eleverna.

Som det är nu får elever inte byta skola efter den 10 september. Undantag kan göras för elever med särskilda behov, andra skäl eller för elever som är nyinflyttade. Elevpengen för elever i grundskolan följer med skolan, kommunal eller fristående hela läsåret såvida eleven inte flyttar från kommunen. Skolan får ny elevpeng under pågående läsår för nyinflyttade elever och för elever som tas emot vid en skola enligt reglerna om särskilda behov eller andra särskilda skäl.

Skolinspektionens beslut
Håbo kommun ska senast den 22 februari 2013 vidta åtgärder så att vårdnadshavare har rätt att välja och byta skola åt sina barn under hela läsåret. Dessutom ska elevpengen följa eleven vid skolbyte.

Observera att detta inte är något som kommer att påverka det pågående skolvalet där alla som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ska välja skola.

Källa: Håbo kommun