Hem | Skola | Utökad tid i förskolan och den pedagogiska omsorgen

Utökad tid i förskolan och den pedagogiska omsorgen

image

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har beslutat om att satsa mer på arbetslösa och föräldralediga föräldrars val i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär att dessa föräldrar har en möjlighet att ha sina barn i förskolan eller den pedagogiska omsorgen upp till 25 timmar i veckan om man så önskar.

I september i år uttalade sig skolnämndens ordförande Pyry Niemi (S) att Håbo kommun verkligen vill satsa på förskolan och den pedagogiska omsorgen under nästa år.

- Vi väljer att satsa ordentligt på förskolan under 2014. Vi vill ge möjligheten för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar att vistas i förskolan upp till 25 timmar i veckan sa Pyry då, och nu är det beslutat av kommunfullmäktige.

Tidigare har Håbo följt skollagen som säger att barn från och med ett års ålder som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds förskola och i den pedagogiska omsorgen under tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Nu är det beslutat att dessa föräldrar ska ha valfriheten att kunna välja att ha sina barn i förskolan och i den pedagogiska verksamheten upp till 15 timmar i veckan eller 16-25 timmar i veckan. Ett val som kommer att vara möjligt hela året.

Den slutgiltiga kostnaden för de som väljer att ha sina barn i förskola eller pedagogisk omsorg 16-25 timmar per vecka kommer att beslutas av Kommunfullmäktige den 16 december i år. Om kommunfullmäktige skulle besluta om en annan avgift än förvaltningens förslag kommer föräldrarna att få en ångerperiod fram till den 10 januari. Kostnadsförslaget finns att läsa på habo.se.

Från och med 1 januari 2014 kommer de nya avgifterna att gälla.

Källa: Håbo kommun