Hem | Skola | Bålsta in the Hood

Bålsta in the Hood

image

Marie Palm, bildlärare på Västerängsskolan, har arbetat med två grupper iårskurs 7 med deras tankar och visioner om Framtidens Bålsta, vad de villförändra och förbättra då det gäller miljö och ungdomar.

Eleverna har fått enfördjupad bild av det offentliga rummet och hur samhällsplanerare ocharkitekter arbetar med cykelvägar, miljö, ljus, tillgänglighet, kultur, konstm.m. Eleverna har tittat i "planprogrammet för Bålsta" på hur kommunen planerarför en hållbar utveckling och för ungdomar.

Källa: Håbo kommun