Hem | Skola | MIU-skolan i Skokloster blir Raoul Wallenbergskola

MIU-skolan i Skokloster blir Raoul Wallenbergskola

image

(Pressmeddelande) Vi har glädjen att meddela att Skolinspektionen nu beviljat vår ansökan om att ta över MIU-skolan i Skolkloster. Tillståndet ger oss rätt att tillsvidare driva verksamheten från och med första juli 2014. I dagsläget drivs skolan för årskurserna F-6 och vi kommer inledningsvis att driva skolan med dessa årskurser. Vi avser dock att längre fram utöka verksamheten med ett högstadium. Skolans namn kommer från första juli 2014 att vara Raoul Wallenbergskolan Skokloster/RWS Skokloster.

Vi har fått ett mycket positivt gensvar från nuvarande elever och föräldrar i MIU-skolan. Samtliga föräldrar har meddelat att de kommer att låta sina barn fortsätta i RWS Skokloster. Vi har dessutom fått många anmälningar till vår skola från föräldrar, vars barn i dagsläget inte går i MIU-skolan, vilket innebär att elevantalet sannolikt kommer att öka väsentligt nästa läsår.

Vi kommer att satsa på genomgripande renoveringar och ombyggnation av de befintliga skollokalerna. Detta för att kunna erbjuda en spännande och fräsch lärandemiljö för våra elever. Genom ombyggnationen ges också möjlighet till en utökning av vår verksamhet och därmed glädjen att kunna välkomna ännu fler elever till vår nya skola i Skokloster.

Vi vet att det är de duktiga lärarna och ledarna, som gör en positiv och avgörande skillnad för eleverna. Hög kompetens hos medarbetarna är också det som är förutsättningen för riktigt bra skolor. För att uppnå denna höga kvalitet drivs RWS som en lärande organisation. Det innebär att samtliga pedagoger och ledare på våra skolor ingår i ett systematiskt, omfattande och ständigt pågående kompetensutvecklingsprogram. Givetvis kommer också RWS Skokloster framgent att vara en del i denna satsning.
Vi är glada och stolta över att få förtroendet att ta över MIU-skolan, som tidigare drivits av hängivna föräldrar. Det är med stor entusiasm RWS – familjen välkomnar sin nyaste medlem.

Vi ska givetvis bygga vidare på allt gott som redan finns i den befintliga verksamheten, men samtidigt har vi stora ambitioner att vidareutveckla skolan genom att tillföra nya dimensioner. Att bygga om lokalerna och införa ett omfattande skolutvecklingsprogram blir en viktig inledning på en lång och spännande resa som RWS nu inleder i Skokloster!

Varmt välkommen till oss, RWS Skokloster!

Raoul Wallenbergskolorna

http://www.miuskolan.nu/