Hem | Skola | Bästa skolkommun 2014 - Håbo tappar igen

Bästa skolkommun 2014 - Håbo tappar igen

image

Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare. Bästa skolkommun 2014 utsågs den 2 september. För Håbos del blev det ett fall neråt på rankningen.

Håbo kommun hamnade på plats 225 (av 290 kommuner) och därmed föll en plats jämfört med 2013 (plats 224).
Årets vinnare är Vellinge kommun i Skåne. Rankningen baseras på 14 kriterier.

14 kriterier som grund
Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som vi anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

 1.     resurser till undervisningen
 2.     utbildade lärare
 3.     lärartäthet
 4.     friska lärare
 5.     lärarlöner
 6.     kommunen som avtalspart
 7.     andel barn i förskola
 8.     betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9.     betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10.     andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11.     andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12.     andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13.     andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14.     övergång till högskolan


Som det framkommer av listan ligger Håbo nästan på sista plats (285) i Sverige när det gäller kriteriet utbildade lärare. Lika illa är det med andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (plats 281) och andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex (plats 237), samt lärartäthet (plats 216).

Håbo ligger bättre till när det gäller andel barn i förskola (plats 25) och när det gäller lärarlöner (plats 33).

i Uppsala län är det enbart Tierp kommun som har sämre rankning (260) än Håbo kommun.

Läs mer

- Resultat Bästa skolkommun 2014 (artikel)

- Hela rankningen Bästa skolkommun 2014 (.pdf)

- Rankningen i Uppsala län (.pdf)

Fakta om rankningen Bästa Skolkommun:
Rankningen Bästa Skolkommun omfattar Sveriges samtliga 290 kommuner och är genomförd av Statisticon för Lärarförbundet. Den bygger på statistik från SCB och Skolverket, samt statistik gemensamt framtagen av Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med utmärkelsen är att sätta fokus på de kommuner som framgångsrikt satsar på skolan och att uppmuntra dem till att fortsätta prioritera skola och utbildning. Genom att lyfta fram de positiva exemplen vill Lärarförbundet utmana de kommuner som inte lyckas lika väl. Utmärkelsen delas ut varje höst.

Attila Gal
HåboPortalen
attila@haboportalen.se