Hem | Skola | Skolstipendier delades ut

Skolstipendier delades ut

image

På kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december delades Håbo kommuns två skolstipendier ut till klass 6v från Vibyskolan och klass 8b från Västerängsskolan.

Den 9 december 2013 beslutade skolnämnden att det skulle delas ut två årliga stipendier. Det ena stipendiet går till den årskurs 6:a med det högsta genomsnittliga meritvärdet och det andra till den 8:a med det högsta genomsnittliga meritvärdet.

stipendie
Klass 8b, Västerängsskolan

Stipendiet är på 10 000 kr vardera och betalas ut av skolförvaltningen.

Källa: Håbo kommun