Hem | Övriga Nyheter | Att vissla i Håbo kommun

Att vissla i Håbo kommun

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Grannkommunen Enköping ska upphandla om en visslare (Whistleblower) funktion. Men hur ser det ut i Håbo för dem som skulle vilja vissla inom den kommunala verksamheten?

Illustration Illustration


Whistleblower eller på svenska Visslare, är ett ursprungligen engelskt begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta (Wikipedia).

Enköpings kommun ska nu upphandla en whistleblower-funktion (EP 10/12 2012), en extern part, dit kommunala anställda och förtroendevalda kan vända sig anonymt ytan att riskera replessarier, om de misstänker att någon i ledande ställning byter mot lagar i den kommunala verksamheten.

Karin Bärudde, informationsstrateg i Håbo kommun, mailade följande till Håbo Portalen.
- "Kommunen (Håbo) har en policy för förebyggande av korruption. I den framgår att man ska meddela sin chef om reglerna i policyn inte följs. Om chefen bedömer att förmånen är otillåten kontaktar chefen polisen och därefter personalavdelningen.
Om man anser att sin chef gör en felaktig bedömning eller om misstankarna rör din chef, meddelas förvaltningschefen, alternativt bolagets VD. Om misstankarna rör förvaltningschefen eller bolagets VD meddelas nämndens ordförande, alternativt bolagsstyrelsens ordförande. Man kan vara anonym då man rapporterar sina misstankar vilket även är fallet i en så kallad whistleblower-funktion."

Men har inte kommunen stannat av lite för tidigt och nöjt med en policy som riktar in sig enbart på korruption? Oegentligheter kan även omfatta maktmissbruk och mycket annat. Dessutom framkommer inte i policyn hur en anonym rapportering ska gå till rent praktistk.

Ekonomijournalisten Margaret von Platen slår fast i en nätartikel (Demokration behöver visslare /Kollega 11/12 2008) att rakryggade kritiker och sanningssägare behövs såväl i näringslivet som i myndigheter och organisationer.

Alla organisationer är beroende av människor som vågar ifrågasätta chefer, arbetsplatskultur och vedertagna sanningar. Företag som saknar människor som ständigt kritiserar och omprövar produkter och försäljningsstrategier stagnerar. Myndigheter som inte tolererar intern kritik riskerar att bli maktfullkomliga och ineffektiva. Chefer som inte får ärlig och kontinuerlig feedback från sina medarbetare får fatta beslut på otillräckliga grunder, vilket i längden skadar verksamheten, skriver fil. dr Joakim Molander (SvD, 5/2 2009).

För dem som redan nu känner till missförhållanden i Håbo kommun, men kommer inte längre med kommunens i sak begränsade policy, kan vi tipsa om en handbok (RÄTTEN ATT SLÅ LARM - En handbok om yttrandefriheten på jobbet – råd för whistleblowers), där bland annat behandlas offentliganställdas rätt:

• Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även i din anställning.
• Du får inte utsattas för repressalier för att du utnyttjat din yttrandefrihet.
• Du får vända dig till massmedia och göra intervjuer på din arbetstid.
• Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia (meddelarskydd).
• Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som vänt sig till media (efterforskningsförbud).
• Yttrandefriheten gäller även dig som är chef.
• Du har rätt att informera allmänheten om vilka konsekvenser ett politiskt beslut innebär.
• Du får inte mot arbetsgivarens vilja bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut under arbetstid och i arbetsgivarens lokaler.
• Arbetsgivaren får utse en person som yttrar sig för myndighetens räkning.
• Kontakta facket om du vill ha hjälp eller får problem.

Men rädslan att drabbas av replessarier är ofta orsaken till att ingen anstäld vågar yttra säg när misstnakar om lagbrott finns.

Frågan kvarstår, hur ska Håbo kommun gör det lättare, likt Enköpings kommun, att kunna få fram anonyma tips om missförhållander inom kommunens verksamheter?

Attila Gal
Håbo PortaletPrenumerera på kommentarer Kommentarer (6 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 13 Dec 2012
Att det behövs en offeciell Whistleblower i Håbo kommun är helt klart. Den Policy som framtagits för ett år sedan är en produkt från min medborgarmotion som jag skrev för ca 2 år sedan och som godkändes av Kommunfullmäktige inovember 2011. Anledningen till min motion var att jag misstänkte korruption inom förvaltningarna och efterlyste ett dokument för "etiska regler" för kommunens personal men som inte fanns i någon av kommunens förvaltningar. I samband med godkännande i fullmäktige ville jag kompletera dokumentet med en viktig information rörande processen vid upphandlingar av varor och tjänster men som jag inte fick gehör för och som fortfarande kvarstår i dagens utgåva. Att Enköping vill anställa en person som Whistleblower för kommunens förvaltningar är helt rätt och jag hoppas Håbo kommun också vaknar och gör samma sak. Jag lovar att det finns jobb för detta ärende. Jag har flera ärenden inom detta område som är flera år gamla som jag ännu inte fått svar på men, att göra det publikt kan vara en väg att gå när kommunen vägrar svara.
avatar
Attila Gal 14 Dec 2012
Hej Håkan!

Som oftast kommer initiativet från medborgarna, annars kanske händer inte saker av sig själv. Vad sägs om att göra en ny medborgarförslag, eller tror du det finns ngt parti/politiker som vill föra fram detta som motion?

Attila Gal
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 13 Dec 2012
Jag tror inte Håbo Kommun behöver en whistleblower för den egna personalen. Däremot skulle denna person behövas för att granska en del av våra politikers utsvävningar och ersättningar på skattebetalarnas bekostnad. Låt även den verksamheten inbegripa våra dotterbolag. Likaså behöver vi, kommuninnevånare, ett media i pappersformat som inte refuserar kritik och sakförhållanden som riktas mot kommunens styrande politiker. Som det är nu släpper inte Bålsta-Bro bladet och Ena Håbo Tidningen fram vissa insändare riktade mot dessa personer. Jag åberopar återigen tryckfriheten som är en grundbult i en demokratisk stat och vår rättighet att kontrollera hur våra myndigheter och dess utövare sköter sig.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Leif Sjöborg 14 Dec 2012
JA!
Med tanke på den "insändar-debatt" som förkommer/förekommit gällande bl.a. misstänkta fall av "missbruk av skattebetalarnas pengar" så behövs detta. Samtidigt ska Revisorernas granskning förbättras. Jag tänker närmast på de fall som kommunpolitikerna försökt sopa under mattan och där inte vågat redovisa ALLA KOSTNADER exempelvis:
KONSTGRÄSPLANEN; kostnaderna har överskridits med X miljoner kronor och kostat Y mkr! SKI-PARK; ett politiskt jättemisstag tillsammans med bolag på obestånd! Men kommun-gratis??!!
USA-NÖJESRESAN FÖR ATT INTEGRERA SOMALIER I SVERIGE; fy bubblan vad dåligt redovisat i form av mervärde, eftersom 3-man kunnat åka till Södertälje i stället!

Så visst behöver minst 1 person blåsa i örat på våra politiker och ansvariga i Håbo kommun, så att inga oegentligheter förekommer och att skattebetalarna alltid får valuta för sina pengar!

// Leif Sjöborg, medlem i bl.a Rädda Barnen, SPF och i PRO.
avatar
Per-Eric Josefsson 14 Dec 2012
Vi är många som anser Håbo är Sveriges finaste kommun ur många aspekter. Läget, naturen, storleken osv. Det är därför extra viktigt att den förvaltas väl av kompetenta personer. Dessa ska sätta kommuninnevånarnas/skattebetalarnas behov i första rummet. De ska också kunna stå emot intressen som inte gynnar kommunen och de ska beivra missförhållanden. Vi Håbo-bor ska kunna påtala felaktigheter och få en rimlig reaktion utan risk för repressalier Styrande med rätt inställning till sitt jobb bör uppskatta sådan information och möjligheten att rätta till missförhållanden. Ett alla tiders hjälpmedel är bl.a. en Whistleblower.
Peje Josefsson
avatar
Håkan Sundström 14 Dec 2012
Om medborgarna är av den åsikten att kommunen ska anställa en Whistleblower för att undvika felaktiga beslut tagna av politikerna eller tjänstemännen, ska politikerna snarst tillmötesgå detta krav. Att peka på att de finns en policy mot korruption plan räcker tydligen inte och därför bör en Whistleblower tillsättas som de avser att göra i Enköping. Den personen ska vara neutral och inte tillhöra något politisk parti samt att han/hon måste jobba under sekretess och rapportera till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
totalt: 5 | visar: 1 - 5

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2708