Hem | Övriga Nyheter | Industriutsläpp i Västerskog

Industriutsläpp i Västerskog

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Man blir ledsen och arg när man ser hur Benders fortsätter släppa ut orenat idustriuavfall i Västerskog. Företaget Benders, kommunen eller andra myndigheter verkar blunda för industrinsutsläppen. Detta har pågått ett flertal år nu och verkar öka.

Industriutsläpp i Västerskog | Foto: Rolf Adolfsson Industriutsläpp i Västerskog | Foto: Rolf Adolfsson


Ingen vill väl ha dessa utsläpp i Mälaren som vi får vårt dricksvatten ifrån. Ett omdelbar stopp för de orenade utsläppen efterlyses.
Man undrar ju hur det är med andra utsläpp som inte syns.
Etableringen av de omfattande miljövidriga industrierna i Västerskog är en stor lokaliserings miss, och tyvärr påhejad av samtliga politiska partier i kommunen.
Bifogar några bilder som jag tagit idag den 17 Nov 2013

Hälsningar
Rolf Adolfsson

Följande polisanmälan gjordes av insändaren:

Var:
Västerskogs industriområde, vid Benders utsläpp mot kommunal mark till öppet dike.
Syns väl från nyanlagd gångväg utmed järnvägsspåret.
Tag en promenad utmed det förorenade vattnet så kan ni skåda föroreningen nedströms.
Allt djurliv är numera helt borta.
 
När:
Utsläppen har pågått i flera år med mindre och större utsläpp. Senast stora utsläpp var för någon dag sedan.
 
Hur ser det ut:
Jag bifogar bilder som jag tog idag på förmiddagen den 17 November 2013
 
Både kommunen och Benders har tidigare fått information men utsläppen fortsätter, kan ju vara så att någon eller några
i kommunen är i någon form av  beroende ställning. (det har jag dock inte något belägg för)
Jag har ringt och förevisat utsläppen tidigare för miljöansvarig på kommunen.
Representant från Benders har funnits med men de blånekar till några utsläpp från sitt eget rör.
Svar från kommunens miljöansvarig är att man begärt att företaget Benders utför PH mätning 2 ggr per år.
Vilket jag inte anser som någon lösning på problemet.
 
Vad vill jag skall ske:
En utförlig utredning görs och att bevis säkras för semare eventuell lagföring.
Att Benders tar han om eget industriavfall på ett kontrollerat sätt och återvinner allt i sin egen process.
Mälaren är en dricksvatten täkt och skall skyddas mot orenat industrivatten.Prenumerera på kommentarer Kommentarer (10 Skickat)

avatar
Jan 19 Nov 2013
Jag utgår från att detta är kopplat till ett mätsystem som kontinuerligt loggar värden och larmar om Ph värden överstigs (24 timmar om dygnet).
Men det ser absolut inte snyggt ut..

Vad säger Miljöpartiet som sitter i majoriteten om detta? Det här ska ju vara er profilfråga så dags för Er att yttra er. Ni har vart vart tysta ett bra tag.

Även andra politiker för givetvis säga ert.
avatar
Håkan Sundström 19 Nov 2013
Jan, du får inte bara titta på PH värdet, du måste också fråga dig vilka andra ämnen flyter i detta dike. Utseendet visar, att även crommatiska ämnen finns i diket. Om sexvärt crome finns, är det oerhört giftigt och mycket cansrogent och farligt för människan. Mycket bra initiativ att polisanmäla utsläppet från Bender. Vi ska vara rädda om miljön som våra barn ska ta efter.Varför gör inte kommunen något åt utsläppen?

Håkan Sundström
avatar
Attila Gal 19 Nov 2013
Ställde följande frågor till kommunen:

- Hur ofta ska Benders kontrollera vattnet?
- Ska de leverera kontinuerligt mätvärdena till kommunen?
- Vid vilket värde anses PH-värdet högt?

Om de ska ta proverna själva så är det möjligt att ta proverna INNAN utsläpp för att få normala värden, eller?
Är det ett tillförlitligt sätt att bevaka naturintressen att be den eventuellt misstäntka industrin att kontrollera sig själv?

-------------------------------------------------------------------

Rolf (eller ngn annan)!
Går det att på ett enkelt sätt kunna ta prover själv? Vad behövs då?

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 19 Nov 2013
Hej Rolf,
Jättebra att du gör allmänheten uppmärksam på vad som händer, samt även upplyser oss om våra politikers engagemang i ärendet. Tyvärr ska du inte förvänta dig att få någon större respons. Den politiska opposition som borde ha funnits under nuvarande mandatperiod exi-sterar inte. Det största oppositionspartiet, Moderaterna,har fungerat som Socialdemokrater-nas stödparti. Att förvänta sig att denna politikermaffia och kommunledning ska lyssna på oss som de fått förtroendet ifrån att sköta kommunen kan du glömma. Dessa personer har sin egen agenda, som definitivt inte stämmer med vad vi förväntat oss. Det är bra att åtmin-stone du har satt ned foten med en polisanmälan efter alla år som gått. Hoppas bara fler människor här i Håbo inser hur illa ställt det är med kommunledning och styrande politiker.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Attila Gal 20 Nov 2013
Här kommer svaret från kommunen som jag fick idag:

Miljöavdelningen har varit på plats när Benders har tagit prov på vattnet.
Det finns i dagsläget inget som indikerar att det skulle vara något annat än material som släpper från den betongkross som ligger som utfyllnad under Benders stensatta yta. Kalkufällning och löst material spolas ut i diket när det följer med regnvattnet som hamnar på den stensatta ytan och sedan filtreras ner genom betongkrossen.

Det handlar därför inte om ett utsläpp från Benders produktion av betongvaror, där man kan mäta före och efterhalter. Det släpps inte ut något vatten från produktionen av betongvaror utan allt vatten återcirkuleras i fabriken. Både den krossade betongen som ligger som utfyllnad och vattnet i diket har provtagits utan annat påvisats än förhöjt pH. Därför har Benders ålagts att följa upp pH. Vid mätningar vid utloppet från diket har man påvisat nivåer runt 8 pH (som jämförelse har havsvatten ett värde på mellan 7,5 till 8,4 pH).

Kalkslammet i diket skulle kunna betraktas som nedskräpning och Benders har därför rensat diket vid ett par tillfällen. Förmodligen kommer mängden kalkslam att minska med tiden.
Miljöavdelningen har löpande dialog med Benders angående diket och övervakar om det kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

Du är välkommen att kontakta Miljöavdelningen på telefon 0171-525 00 om du har fler frågor.

// Mvh Karin
avatar
Rolf Adolfsson 20 Nov 2013
Karin,
Bra att veta PH värdet på havsvatten, men nu gäller det vårt dricksvatten och miljön i vårt närområde.
En oberoende uppmätning av slam och spillvattnet som släpps ut i det stora röret bör snarast analyseras av ett oberoende laboratorium.
En egen PH mätning vid passande tillfälle är inte tillfyllest.
På ytan i diket kunde jag se oljeliknande vätska, det kan du själv se på bilden.
Du tror att utsläppen avtar, jag går ofta vägen förbi detta dike och kan se att utsläppen ökar.
Benders försöker gräva ned avfallet med jämna mellanrum, dock uppstår snart nya utsläpp.
Får Benders välja så gräver de en djupare grop på kommunens mark för att dölja sitt avfall.
De behöver förmodligen inte ens begära något bygglov.
Att bara prata bort problem ser inte jag som en lösning.
Det krävs omedelbara åtgärder för att stoppa utsläppen.

Mitt vatten är ditt vatten - ett evigt kretslopp

Rolf
avatar
Karin 21 Nov 2013
Miljökontroller regleras av omfattande lagar och direktiv och det är inte alltid lätt att förstå alla delar. Kontakta gärna Miljöavdelningen som finns tillgängliga för fler frågor på telefon: 0171-525 00. // Mvh, Karin
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Rolf Adolfsson 21 Nov 2013
Tack för ditt "uttömmande" svar!
Rolf
avatar
Tommy Eriksson 21 Nov 2013
Hur enkelt som helst att någon som har känningar och kan ta ett prov i en flaska och skicka iväg till analys på vad det innehåller.
Filma när ni tar provet från vattnet dokumentera väl och skicka iväg på analys...då kan dom inte komma undan.
Deras egna prover som tas tillsammans med kommunen är säkert korrumperat...det där vattnet ser inte friskt ut.
avatar
Patrik 22 Nov 2013
Bra att utöka industriområdet när det inte sköts som det ska i dag!
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Album

Foto: Rolf Adolfsson Foto: Rolf Adolfsson

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2713