Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPFs månadsmöte i augusti

SPFs månadsmöte i augusti

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

SPF Håbos första höstmöte utbröt den 29 augusti. Skeppets parkering, närmast svämmade över av alla bilar som försiktigt lotsades in av föreningens trafikombud, Per Bylund och Bengt-Olov Olsson. Ordförande Inger Smedberg hälsade alla välkomna i den fullsatta lokalen och hoppades på ett bra möte, och nya medlemmar presenterades innan den förste talaren äntrade scenen.

Foto: SPF Håbo Foto: SPF Håbo


Anders Åhrlin berättade om Bålsta Optik som ingår i ”Klarsynt”, en sammanslutning av 176 optikerbutiker i hela Sverige. Anders grundade organisationen 1995 och han var tidigare VD för densamma. Han talade om branschen som är stadd i stor förändring med många möjligheter till lågpris. Emellertid gjorde han tydligt att den som behöver specialglas, bifokala eller andra slipningar för kompensation av synfel, måste kosta på en ordentlig synundersökning och köpa rejäla glasögon. Anders informerade även om ”Klarsynts” förnämliga garantisystem.

Därmed var det tid för dagens huvudtalare, kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund.  Hon berättade att kommunen växer och den 13 juni hade vi 19958 invånare. Ett arbete som ständigt pågår är att söka öka förtroendet för Håbo kommun och Agneta tycker att det i viss mån har lyckats. För att nå bättre tillgänglighet till kommunen har det bildats ett kontaktcenter  som skall kunna svara direkt på de flesta frågor som rör kommunens verksamhet.  Den största utmaningen för närvarande är bostadsbristen. Bostäder byggs, men i alltför liten omfattning. Arbete pågår med planering av ny station i ett helt nytt centrum med en stadsliknande uppbyggnad. På gång är även planering och bygge av ca 100 lägenheter på den s.k. glasmästartomten. De gamla oktaviahusen på Sjövägen skall rivas och nytt LSS-boende (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) byggas där. Bålsta behöver även arbetsplatser. ”Logistik Bålsta”, ett stort lagercenter, som Agneta hoppas skall byggas norr om tätorten, skulle kunna ge 500 nya arbetstillfällen och därmed något dämpa utpendlingen.

Agneta talade om KPR (Kommunala pensionärsrådet)  vari pensionärsorganisationerna ingår. Samarbetet inom KPR är utmärkt och många frågor har behandlats. Ledsagning blir gratis f.o.m. nästa år samt förstärks budgeten för hemsjukvård och färdtjänst.

Det finns en ”Vision 2030” där man frågat medborgarna hur de vill att kommunen skall utvecklas. Där kommer, bland annat, frågor om att göra delar av kommunens långa strand tillgänglig för promenader samt att anlägga den omtalade parken vid Gröna Dalen. Man planerar även kring ett ”Möjligheternas hus” för utställningar föreningsverksamhet. Övriga behov kommer att undersökas och kommunens ekonomi skall vara i balans.

Kommunledningens absoluta önskan är att Håbo skall vara en bra kommun att åldras i, och Agneta anser att det finns goda förutsättningar för detta.
Därmed var anförandet slut och Agneta fick svara på frågor: Stockholmsvägens förnyelse, Håbo Hus dyra hyror, bussförbindelser till Krägga, Mälarens vatten (100 milj. investerat i utbyggt reningsverk), ”flexibussen” (Man undersöker möjligheten för gratis resa för skolelever och äldre.), Kalmarilons framtid (rivs), parkeringsmöjligheter i Bålsta centrum, gångvägarnas dåliga skick, önskan om äldres företräde till bostad samt slutligen förslag till OPS (offentlig och privat samverkan) för finansiering av nya projekt. På den sista frågan blev svaret ungefär: ”Kommunen har mark men andra får bygga”.
Mötet fortsatte med Kaffe och muffins samt den viktiga dragningen i lotteriet som förestods av Göthe Eriksson.. Minsann, slog inte blixten ner två gånger på samma ställe när samma person hade två vinstlotter.
Under medlemmarnas kvart berättade cirkelledare om nya och fortlöpande cirklar: Väder, friskvård,  Tala om livet (Samtalsgrupp med Sonja Rittgård Österling), Gym-grupp, Religionshistoria (Buddism), Vi läser deckare (läsecirkel), Vardagsekonomi och Trafikkurs.

Peje berättade om den kommande SPF-dagen i Bålsta Centrum den 11 september.

Därmed var mötet slut vilket Göthe Eriksson förkunnade och närvarande seniorer hastade ut för att söka lirka ut sina parkerade fordon.
Ytterligare ett bra månadsmöte avslutades varefter lokalen kunde återställas och porslinet diskas. Tack till  alla som ställer upp för detta.

Sverker JonassonPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Album

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2723