Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Snöröjning och sandning/halkbekämpning i Håbo

Snöröjning och sandning/halkbekämpning i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Kommunen ansvarar för vägunderhåll på de kommunala vägarna, gång- och cykelvägarna. Insatserna vid snöröjning och sandning/halkbekämpning är uppdelat i skede 1 och skede 2 som utförs av totalt 22 enheter.

Snöröjning och sandning/halkbekämpning i Håbo Snöröjning och sandning/halkbekämpning i Håbo


Arbetet under snöröjning och sandning/halkbekämpning är indelat i två skeden. Behovet av snöröjning och halkbekämpning bedöms av en samordnare som kallar ut de resurser som anses nödvändiga för det rådande väglaget.  Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom 6-7 timmar och skede 2 inom 12-14 timmar.

Skede 1
Startkriterier för skede 1 är att snöröjning påbörjas efter snöfall, vid ett snödjup på 5 centimeter (+-1 cm). Om det fortfarande snöar när det kommit 5-7 centimeter snö görs  en bedömning av väderläget innan snöröjningen påbörjas.

Vid skede 1 snöröjs: buss- och huvudgator/vägar, busshållplatser, högfrekventerade gång- och cykelvägar, parkeringar vid buss- och järnvägsstationen och centrum samt åtgärder vid skolor/förskolor och serviceinrättningar.

Skede 2
Startkriteriet för skede 2 är att snöröjning påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 7 centimeter (+-1cm). Om snöfallet fortsätter efter det har kommit 7-9 centimeter snö så görs en bedömning av väderleken innan snöröjningen påbörjas.

Vid skede 2 snöröjs: övriga gator och vägar, övriga gång- och cykelvägar.

Plogningskartor
Bålsta
(länk till vår karttjänst)
                     Skokloster (länk till vår karttjänst)

I kartorna är skede 1 markerat med rött och skede 2 markerat med blått.

Sandning/halkbekämpning
Arbetet med sandning/halkbekämpning är indelat i samma två skeden som snöplogningen. För sandning av gator, vägar, gång- och cykelvägar och parkeringar används i huvudsak saltinblandad sand. På gångytor i centrum, serviceinrättningar och skolor/förskolor används halkstopp. Vid frosthalka och i preventivt syfte används salt på huvudvägnätet.

Bortforsling av snö
Bortforsling av snö sker på centrumparkeringarna, i övrigt så görs en bedömning om och när snövallar eller snöhögar ska flyttas eller transporteras bort. När snöhögar skymmer sikten görs en bedömning utifrån gatans storlek, trafikens hastighet och trafikmängd.

Snövallar i bostadsområden
Som fastighetsägare måste man vara beredd på att själv öppna snövallen vid sin infart. I samband med detta är det viktigt att inte skapa nya snövallar eller högar på trottoaren eller vägen.

Vissa trottoarer i bostadsområden snöröjs inte eftersom de utgör utrymmen som kan användas för att lagra/lämna den snö som röjts undan från gatan. Ofta är hastighet och trafikmängden så pass låg så att det inte medför några problem för gående att använda gatan.

Så här kan du underlätta snöröjningen
Små insatser gör stor skillnad och kan vara avgörande för en fungerande snöröjning. Vi är tacksamma om du exempelvis tänker på följande:

  •   Underlätta snöröjning genom att undvika parkering på bostadsgator. Tänk på att fordon får parkeras högst 24 tim på vardagsdygn, om inte annat anges om kortare parkeringstid.
  •   Parkera din bil på din egen tomt för bättre snöröjning och för att minimera snöhögar
  •   Skotta snön på din uppfart åt sidorna på den egna tomten
  •   Beskär buskar och grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter..
  •   Ställ dina kärl för hushållssopor så att plogbilen lätt kommer fram. Sopbilen har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av sopkärlen.

Skador på din egendom tillföljd av snöröjning
Det kan hända att kommunens eller entreprenörens arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, staket eller annat. Skulle det inträffa bör ägaren genast anmäla vad som har hänt för att skadorna ska kunna besiktigas, dokumenteras och åtgärdas. Brevlådor placerade utanför tomtgräns ersätts inte. Kommunens ersättning utgår bara till de skador som skett innanför tomtgräns. Gör din anmälan via vår felanmälan (länk till felanmälan).

Har du fler frågor om snöröjning och sandning/halkbekämpning?

Se  vanligaste frågor och svar (länk till FAQ).


Källa; Håbo kommun


Prenumerera på kommentarer Kommentarer (12 Skickat)

avatar
Krister Karlsson 09 Dec 2013
i morse var det i stort sett fara för akut sjukbesök på gr. av halkrisk på den högfrekventerade gång-och cykelvägen från Gamla Bålsta ner till centrum.Det är likadant varje vinter. Ska vi medborgare ta taxi ner till sjukresebussen och skicka räkning till kommunen? Äldre personer med rullator har inte en chans att ta sig fram. Inget görs någonsin. Sanda!!!
avatar
Tommy Hildorsson 10 Dec 2013
Beträffande sjukbesök så är det väl inte mycket till sjukvård vi har här i kommunen, alla fall inte om man besöker Familjeläkarna. Var på besök till dem för en åkomma jag har. Frågade läkaren om man skulle kunna göra en undersökning med ultraljud. "Det gjorde vi ju 2010" svarade han och skickade mig till sjukgymnast. Nu har besvären tilltagit och det är dags för ett besök på akuttid. Kanske skickar han ut mig på isiga gångvägar den här gången för att se om jag överlever det. Nää, hänsyn och omtanke är det inte mycket bevänt med i vissa fall. Vi behöver sandade gångvägar och fungerande Vårdcentral i Håbo kommun.
avatar
Christian 10 Dec 2013
Tommy: Tråkigt, jag har bara positiva erfarenheter av Familjeläkarna men det beror väl på vilken läkare man hamnar hos.
Bålstadoktorn har jag också varit hos och det har fungerat bra.

Gamla vårdcentralen (Landstingets) hade jag heller inga problem med förutom att det var svårt att få tid om det inte var akut.
avatar
Tommy Hildorsson 10 Dec 2013
Mycket beror väl på hur man själv mår och hur grinig man känner sig men också förstås hur man blir bemött. Men det är tråkigt att det inte finns någon Distriktsköterska som man kan besöka för enklare saker som blodtryck och sånt.
avatar
Håkan Sundström 10 Dec 2013
Situationen efter att Familjeläkarna kommit till Bålsta har blivit bättre men är inte alls vad som utlovades vid invigningen när Bålsta VC skulle ha 5 husläkare baserad på antal listade personer på VC i Bålsta.
Ingen husläkare som fanns vid invigningen finns kvar, samtliga har slutat sin anställning av någon anledning som endast ledningen vet. Vi har idag bara 2 st husläkare där man kan lista sig hos av 5 utlovade. Idag är väntetiden 5 veckor om du vill träffa din husläkare vilket inte är acceptabelt och därför måste Familjeläkarna snarast uppfylla de antal husläkare som utlovades vid invigningen.

Håkan Sundström
avatar
Krister Karlsson 10 Dec 2013
Håbohus Ab har som mål att ha nöjda hyresgäster. De vill ha våra synpunkter och har därför i april skickat ut en Enkät för de vill veta vad hyresgästerna tycker om dem. Jag fyllde i enkäten i början på maj månad. Något svar på denna enkät har mig veterligen inte publicerats. Jag har frågat Håbohus vad det kostar att göra en sådan undersökning. Inget svar. Missnöjd hyresgäst.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Mats Norrbrand 13 Dec 2013
Hej!

Vi har inte för avsikt att delta i debatten men vill ändå informera om hur Håbohus jobbar med boinflytande. Vartannat år frågar vi våra hyresgäster i en enkät hur de tycker att vi sköter oss. Svaren vi får använder vi för att följa upp de verksamhetsmål vi jobbat med inom områdena service och boendemiljö. Vi får svar på om de mål vi jobbat med gett resultat helt enkelt. Vi använder också enkäten för att formulera nya verksamhetsmål utifrån våra hyresgästers synpunkter. Utan enkäten är det svårt att veta vad ni vill att vi förbättrar. Vi tycker enkäten är ett utmärkt redskap för att aktivt kunna jobba med att förbättra oss, det är värt de ca 130 kr/lgh som det kostar vartannat år. Eftersom denna tråd handlar om snöröjning kan det vara passande att berätta att vi haft som verksamhetsmål att förbättra vår snöröjning, senaste enkäten visar glädjande också att vi lyckats med detta. Snöröjningen är ett exempel på hur hyresgästernas synpunkter leder till förändring.

I samband med utdelningen av nästa hyresavi kommer Håbohus hyresgäster få ett uppföljningbrev från årets enkät. I uppföljningsbrevet beskriver vi kort hur vi arbetar med enkäten samt ger en kort beskrivning av resultatet, vi hänvisar där också till vår hemsida www.habohus.se där resultaten från enkäten kommer finnas tillgängliga. Det är viktigt att våra hyresgäster känner en koppling mellan deras svar och de åtgärder vi gör, därför hade det varit bra om vår återkoppling kommit tidigare. Vi ska försöka förbättra vår återkoppling till nästa enkät. Krister Karlsson har fått hela enkäten skickad med E-post så hans påstående om att inte få svaren från enkäten är inte sant.

Enkäten är inte enda sättet vi jobbar med att få våra hyresgästers synpunkter. Tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar vi med boinflytande för våra hyresgäster. Ett lysande exempel på boinflytande är de gårdsvandringar som vi genomfört i våra fem största fastigheter (vi utökar antalet varje år). På gårdsvandringarna går vi runt med Hyresgästföreningen och alla hyresgäster som vill vara med, där samlas förslag in på saker som kan göra bostadsområdet mer tryggt och trivsamt. I år samlades 116 förslag in varav 95 var utförda vid avstämningen i november. Vandringarna präglas av en positiv anda med konstruktiva förslag. På vår hemsida finns mer information om vandringarna.
Vi vill ha synpunkter från våra hyresgäster, konstruktiva synpunkter leder till att vi kan bli bättre och våra områden kan bli mer trivsamma.

Att ha inflytande och kunna påverka är viktigt, därför kommer vi fortsätta lyssna på våra hyresgäster. Enkäten är ett utmärkt redskap för oss att på bred front lyssna och förbättra för våra hyresgäster, att uppfylla önskemålen för den som skriker högst är det inte. Vi kommer fortsätta med både enkät och vandringar.


God Jul och Gott Nytt år önskar Håbohus
avatar
Krister Karlsson 13 Dec 2013
Vd för Håbohus Am Mats Norrbrand svarar att han inte tänker delta i debatten. Vilken debatt? Och varför har han inte för avsikt att delta? Jag har skrivit mejl och brev till Håbohus Ab men får inte svar. Jag har skrivit till Kommunalrådet Agneta Hägglund för att få svar från H-hus. Jag har skrivit till Styrelseordföranden för H-hus; Anderstedt för att få svar. Hägglund svarade. Ingen annan. Då meddelade jag i brev H-hus att jag går ut i lokalpressen. jag börjar med Håbo Portalen. Om Vd:n syftar på mig när han säger "skriker högst" så får det arroganta uttalande stå för honom. Ang., e-post med resultat på enkäten uppfattade jag det som att det var exakt den text som vi alltså svarat på redan i apr.,/maj. Så jag läste inte vidare. Observera att H-hus svarar på nåder efter att man skrivit till alla uppräknade samt gått ut på Håbo-Portalen. Men i sin upphöjdhet vill man inte delta i "debatten". Jag fick gå till Hyresnämnden för att få värme i badrummet efter 4 (!) år utan värme. Jag vann i tingsrätten i Uppsala som uppmanade Håbohus att betala mig en månadshyra. Mats Norrbrand, VD, vägrade. En (1) månadshyra! En droppe i havet. För 4 år! utan värme och blanketter och skrivande till olika instanser. Nej, Håbohus är ett fint företag som inte befattar sig med sina hyresgäster. Avgå Mats Norrbrand! Portkod vill man inte införskaffa. Här springs i porten dygnet runt. Fimpar ligger i farstun. Tiggare ringer ilsket på dörren. Grovsopor lämnas i källarutrymmets korridor år efter år. Man kommer inte fram till sitt eget källarförråd. Skriker - man ropar i öknen. Ta med dig styrelsen också när du går.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 14 Dec 2013
Håller med Krister att det är något märkligt att inte ansvarig för verksamheten inte vill delta och svara på frågor. Det har blivit någon kultur i kommunen att chefer och ansvariga i Håbo kommun inte vill svara på frågor från våra medborgarey. Kan det vara instruktionerna för nyrekrutering av chefer att de inte ska besvara frågor från medborgarna.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 14 Dec 2013
Positivt att Håkan Sundström vill delta i meningsutbytet; debatten,. Håbohus visar i ett slag att man inte är intresserad av den största samhällsfrågan. Den om boende. Den dyra och slarvigt "återkopplade" enkäten ska vara skickad med e-post till mig. Ja, efter 3 påminnelser. Jag såg hastigt där att en stor procenthalt inte svarat eller inte var intresserade av den. Är det värt drygt 150 000 kr med en sådan enkät när fasaden flagnar på huset där jag bor? Det finns naturligtvis människor som uppskattar en pappersenkät. Många vill inte och kan inte (för dyrt) ta steget in i dataålderns former av kommunikation. Det ska respekteras. jag frågade: vilken debatt? Åsyftande att ha värme i bostaden. Ska det debatteras? Om Uppsala Tingsrätt ålägger Håbohus ab att betala undertecknad en månadshyra som kompensation för 4 (!) års avsaknad av värme i bostaden. Ska det ifrågasättas som "oskäligt"? 150 000 kr för en undersökning som inte leder någon vart, är det skäligt? Nej, gå in i en riktig debatt VD Mats Norrbrand. Dessutom ska ett antal timmar i ett företag avsättas varje vecka för brevsvar. Alla brev ska besvaras.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Den ursprungliga tråden/debatten handlade om snöröjningen i Håbo kommun och där har Håbohus ingen avsikt att medverka då vi inte har någon synpunkt i frågan. Vi avser inte heller att använda kommentarsfältet på Håboportalen (eller något annat webforum) för att kommunicera med våra hyresgäster i enskilda ärenden, det har vi andra kommunikationskanaler till. Våra inlägg här beskriver mer generellt hur vi arbetar, har du specifika frågor så ber vi dig kontakta oss på Håbohus.

Kontaktar man Håbohus med en fråga eller synpunkt så ska man kunna förvänta sig att få ett svar. Om man däremot ställer sin fråga i detta forum (eller något annat webforum) så kan man inte förvänta sig att få svar eftersom vi orimligen kan hålla sådan omvärldsbevakning. Kontaktar man oss med frågor så får man svar en gång, vi svarar inte på samma frågor flera gånger till samma person. Det hjälper inte att skicka brev efter brev efter brev med samma frågeställningar om man redan fått svar på sina frågor, vi hänvisar då till tidigare svar.

Rättssystemet fungerar ju inte riktigt så att man kan välja att strunta i en domstols dom. Om Håbohus skulle ha blivit dömda att betala ersättning så skulle vi ha rättat oss efter det. Nu har vi inte blivit dömda att betala ersättning som det felaktigt påstås, det är ett falskt påstående.

Vi har redan klargjort vår ståndpunkt kring enkäten och vi har inget ytterligare att tillägga. Att försöka bli en bättre hyresvärd och arbeta med boinflytande är drivkrafter för oss. Även om vi vill utvecklas och bli bättre så gläds vi åt de bra saker som vi uppnår. Hyresgästföreningen har genomfört en enkät bland sina medlemmar i regionen Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands och Gotlands län. Även om det finns saker vi kan förbättra så gläds över att vi av de ca 270 hyresvärdar som är med i undersökningen

Får högst betyg av de hyresvärdar som medverkat i Håbo kommun
Ligger på plats 56 avseende frågan om hyresvärden i sin helhet
Ligger på plats 40 avseende felanmälan och hyresvärdens service
Ligger på plats 15 avseende hyresgästens inflytande

När vår egen enkät kommer ut nästa gång år 2015 vill vi ha så många svar som möjligt, utan din åsikt är det svårt att bli bättre. Vi välkomnar också alla våra hyresgäster att gå med på våra gårdsvandringar och komma med förslag på förbättringar i området, ju fler som går med desto större chans är det bra förslag kommer fram.

God Jul och Gott Nytt år önskar Håbohus
avatar
Krister Karlsson 16 Dec 2013
Om håbohus sköter sina åtaganden perfekt (något annat duger inte) så slipper ni kommunicera med hyresgästerna överhuvudtaget. När det gäller svar på brev så måste man skriva 3-4 ggr. för att få svar. Då går man ut i lokalpressen för att få en offentlig debatt. De flesta chefer gör allt de kan för att parera frågeställningar. Tjänstehjon och backstugesittare är avskaffat för länge sedan. Att bli bedragen på en månadshyra och sedan åka till USA och skicka notan till hyresgästerna är ingen bra idé. Att ändå inte svara på frågan om portkod är obegripligt! Man ställer upp dörren på nätterna där jag bor. Svaret jag får är: de kommer ändå att ställa upp dörren, så det är inget att göra. Detta från Håbohus. Husfasaden flagnar. Inget görs. Nej, VD Mats Norrbrand, du har gjort ditt. Vi behöver en ledning som är stolt över sina insatser för att få nöjda hyresgäster.Enkäten är till för statistiken för att visa upp för aktieägare och kommunstyrelse. Titta vad vi gör! Ska vi betala 150 000 kr. för denna förtäckta marknadsföring? Snälla, vi är inte födda igår. Ang., snöröjning här där jag själv bor så är den under all kritik. Finns det något VD kan göra rätt? Hade Håbohus en sund konkurrens så skulle ni inte ha några hyresgäster alls.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2586