Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 8 december. Därmed kommer Hus 2 och Pomona Hus 4, samt Pomona restaurang och Pomona vaktmästeri att drivas av kommunen. Att samma utförare sköter båda husen ger flera samordningsfördelar, exempelvis kan personal arbeta i husen under samma arbetsgivare.

Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut. Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut.


Attendo har ansvarat för driften av Pomonas äldreboende hus 2 sedan 2010. Avtalet går ut den 31 december 2016 och kan då inte förlängas ytterligare. Socialförvaltningens utgångspunkt har varit att driften av Pomonas äldreboende ska skötas av en och samma utförare då en sådan driftsform ger samordningsfördelar. En viktig fördel är att personalen får möjlighet att samverka mellan husen och ta vara på varandras kompetenser och erfarenheter. Det blir också möjligt att kunna samordna vikarier för båda husen. Det kommer att vara värdefullt för verksamhetsutvecklingen i båda husen.

Viktigt att se till personalen
Efter vård- och omsorgsnämndens beslut kommer personalen på såväl Pomona Hus 4 och Pomona Hus 2 att informeras. För personalen som arbetar i kommunal regi på Pomona Hus 4 fortsätter arbetet som tidigare. Personalen som arbetar på Pomona Hus 2 kommer att erbjudas att följa med över när verksamheten går över till kommunal regi.

- Vi kommer snarast att påbörja en dialog med Attendo kring övertagandet och lösa alla frågor på bästa sätt. Personalen i Hus 2 kommer att erbjudas att arbeta kvar i samma hus när verksamheten går över i kommunal regi. Personalen i Hus 2 känner till verksamheten med alla brukare, deras behov och rutiner. Det vill vi självklart värna om, säger Thomas Brandell, socialchef.

Attila Gal
HåboPortalen Prenumerera på kommentarer Kommentarer (12 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 21 Dec 2015
Nu måste man ställa frågan hur en bra driven verksamhet kan röstas bort mot en sämre driven verksamhet. Vad hände och varför röstade SD,S Pirjo Thonfors för ett sämre alternativ när Attendo visat en klart bättre verksamhet under 2015.

Kan det vara så att en påverkan har skett från oppositionen?
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 22 Dec 2015
Bara en liten förklaring. Kommunen var tvungen att göra en ny upphandling, detta på grund av EU,s krav. (skyll inte på mig, jag röstade nej till EU:)

Det finns ingen garanti på vem som skulle vinna den nya upphandlingen, det var inte alls säkert att Attendo skulle få fortsätta, det skulle kunna bli vilket riskkapitalbolag som helst, det bolag som lägger det billigaste budet, kanske inte det bästa, skulle få det.

Jag tror att detta var en av de största orsakerna som gjorde att nämnden tog detta beslut, nu vet man vem som kommer att ansvara för våra äldre
avatar
Krister Karlsson 22 Dec 2015
Jag har en mor på ett äldreboende i Stockholm sedan ett år tillbaka. Jag föredrar kommunal regi av vård och omsorg. Vill inte höra om skatteparadis i den här branschen för att slippa betala skatt i det land där man är verksam. Man har hört om missförhållanden och vanskötsel av våra gamla i åratal. Underbemanning är legio. Allt för att tjäna mer pengar för ägarna. Personalen och de boende ska trivas, då blir det bra vård. Sedan alla turer i politiken i Håbo orkar jag tyvärr inte sätta mig in i varje gång. Beslutet är enligt min mening riktigt att låta äldrevården övergå i kommunal regi.
avatar
Christian Johansson 22 Dec 2015
Vem beslutar om vilken aktör man ska välja?
Eftersom det inte skulle vara självklart att Attendo skulle vinna?

Sen är man sura från styrets sida att Sd inte röstade för deras förslag.
Det har jag sett i vissa twitterflöden och dylikt där man ställt frågan till Rubbestad varför man är emot valfrihet.

Men låt mig gissa, ingen tog kontakt med Sd innan för att lämna sin syn på saken.
För Sd ska man inte förhandla med, men man räknar med deras röster.

Ja jag sa att det skulle vara svårt att styra i minoritet, särskilt då de flesta visste att Sd-Håbo varken skulle bli de tomma stolarnas parti eller de som lägger ner röster i allt utam invamdrarpolitik (som är fallet i andra kommuner).

Med vänlig hälsning

Christian
avatar
Owe Fröjd 22 Dec 2015
Christian, man tar fram ett upphandlingsunderlag om vad man vill ha, av alla som tillhandahåller det man vill ha enligt underlaget, väljs den billigaste, det är ju det som är själva grejen:))

En del partier pratar om valfrihet, det är oftast bara en omskrivning till privatisering, t.ex vad finns det för valfrihet att välja en vårdcentral i landstingsregi i Håbo?? ingen, bara privata alternativ finns.
Om det vore så viktigt kanske samma politiker borde verka för en offentlig vårdcentral även i Håbo??

Vi får se vad som händer i januari, ordförande i nämnden har kallat till nytt möte för att försöka ändra det tidigare beslutet.

Är det på det viset man skall styra Håbo de kommande åren, så fort man inte får igenom ett minoritetsförslag skall man försöka en gång till, och en gång till etc.??

Samverkan med övriga partier i oppositionen (som är i majoritet!) finns inte på deras karta!!!
avatar
Håkan Sundström 22 Dec 2015
Orsaken till den oro som vi f.n. har i Håbopolitiken är till stor del orsakad av Bålsta partiet. I nämndmötet där beslutet togs blev Pirjo manipulerad/lurad av sin bisittare att rösta med oppositionen.

Här ser vi resultatet av det samgående som SD och BåP ingick, där Owe Fröjd fick 5 platser i nämnder och styrelser med sin 2 mandat som han erhöll i valet. Man måste ge honom kredit för sin skicklighet att med sina populistiska och politiska kunskaper manipulera övriga partier. Vi får hoppas att medborgarna till nästa val har upptäkt detta och lägger sin röst på ett mera seriöst parti.

När man väljer bästa bud ska det vara baserad på pris och kvalité och inte bara på pris som Owe gör gällande i sitt svar här åvan
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 22 Dec 2015
Fast Bålstapartiet kan väl inte vara orsaken till detta eller andra beslut som styret inte fått igenom (för detta är inte det enda).
Båp har ju vad jag ser inte en ordinarie plats i Vård och Omsorgsnämnden.

Så gott som alla partier sa före valet att del inte ha med Sd att göra.
Vissa sa även nej till Båp.

Men man räknar med deras röster.

Med vänlig hälsning

Christian
avatar
Owe Fröjd 23 Dec 2015
Christian, det är som du säger, Bålstapartiet hade ingen ordinarie plats i nämnden och fick inte rösta, men om vi hade haft det hade vi röstat som (SD) och (S).

Sedan att Håkan, som vanligt, går till angrepp på person, inte sak, är inget att förvånas över.
Han beskriver vår representant/ersättare som en "manipulativ politiker" och mig för min styrka att "manipulera övriga partier"

I det politiska arbetet i en nämnd så ingår att även ersättare får delta i debatten, men ej rösta, och jag tycker det är bra

Ha en god jul och ett gott nytt år
avatar
Håkan Sundström 23 Dec 2015
Owe
Detta om något visar vilket manipulativt parti BåP är. När du ingick i Nina Laghs allians så röstade du för att konkurrenssätta kommunal verksamhet för att få ner kostnaden. Nu röstar BåP för att verksamheten ska övergå till kommunal regi trots att brukarnas nöjdsamhet var 27% sämre mot vad Attendo presterade under 2015. Förutsättningarna är detsamma vad beträffande kommunal ersättning, trots det så visade Attendo ett bättre resultat för de gamla. Hade kommunal verksamhet varit lika eller bättre än Attendo så hade jag också förordat att verksamheten ska övergå i kommunal regi.

Varför BåP ändrat strategi till det sämre kan bara du Owe tala om.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 23 Dec 2015
Håkan, jag har redan svarat på din fråga, läs tråden igen.
Men ett förtydligande, (så du slipper att leta:);
Bålstapartiet har inte röstat i denna fråga, men varför vi tycker lika som de som röstade igenom förslaget framgår av tidigare kommentarer.

Trevlig Jul
avatar
Håkan Sundström 23 Dec 2015
Rätt Owe, Bålstapartiet röstade inte i frågan men var med i mötet där representanten för BåP övertygade/manipulerade den ordinarie mötesdeltagaren från SD att rösta med S.

Som jag sagt tidigare så är det en olycka att ha med BåP i Håbopolitiken, de ändrar sig för att skapa oro och för att passa egna syften, men du ska ha credit för ditt politiska kunnande som du utnyttjar bra när det passar egna syften.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 22 Dec 2015
Christian
Bålsta Partiet har en bisittarroll (ersättare som var närvarande) i nämnden av en erfaren och manipulativ politiker som tillsammans med med en oerfaren politiker från SD blev övertygad att rösta med oppositionen.

Felet var att minoriteten som styr Håbo inte varit i kontakt med SD och försäkrat sig om att få deras röst vid en omröstning. Nu blir det ett nytt möte i nämnden för att rätta till det felaktiga beslutet.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
totalt: 5 | visar: 1 - 5

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2707