Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Kommunen beviljades förlängd svarstid och skickade in sitt preciserade överklagande den 29 januari.

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari


Bakgrunden till överklagandet är att kommunen inte anser att verksamheten är lämplig på den föreslagna platsen med tanke på dess närhet till Bålsta tätort med boendemiljöer. Kommunen känner en stark oro inför bland annat ökade bullernivåer för såväl befintliga som kommande bostäder längs Kalmarviken, och yrkar därför att tillstånd för verksamheten ska avslås. I det fall mark- och miljööverdomstolen meddelar tillstånd för verksamheten har Håbo kommun yrkat på skärpta villkor för den tid på dygnet som verksamheten samt lastbiltransporterna till och från verksamheten ska tillåtas.

Överklagande till MMÖD den 29 januari 2016 (pdf, 2 MB)PDF

NCC har fått ett så kallat verkställighetsförordnande, som innebär att tillståndet får tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft. I samband med att kommunen överklagade mark- och miljödomstolens dom begärde kommunen inhibition. Inhibition betyder att verkställigheten skjuts upp till dess att domen vunnit laga kraft. Domstolen har avslagit kommunens begäran om inhibition.

Beslut avseende begäran om inhibition (pdf, 188 kb)PDF

Beslut avseende begäran om inhibition (pdf, 188 kb)PDF

Nu inväntar Håbo kommun Mark- och miljööverdomstolens prövning av ärendet.

Läs mer på Håbo kommune hemsida 

Attila Gal
HåboPortalen 

 

 Prenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 26 Feb 2016
Mycket Bra nyheter! Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att meddela prövningstillstånd för hela målet. Dessutom meddelar domstolen inhibition, det vill säga att ingen byggnation av hamnen mm får ske innan domstolen prövat målet vid en huvudförhandling den 29–31 augusti 2016.

Det är inte heller längre förknippat med några beaktansvärda nackdelar för bolaget om tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart.
Ett verkställighetsförordnande kan därför inte anses väga tyngre än de motstående intressen i målet som talar för att ett lagakraftvunnet avgörande bör finnas innan tillståndet får tas i anspråp enligt domstolen
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2715