Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ortsanalyser för den nya översiktsplanen

Ortsanalyser för den nya översiktsplanen

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håbo kommun är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Nu finns ortsanalyserna för Skokloster och Krägga/Stämsvik publicerade under relaterad information.

Ortsanalyser för den nya översiktsplanen Ortsanalyser för den nya översiktsplanen


Under våren har ortsanalyser för Skokloster och Krägga/Stämsvik genomförts. Syftet har varit att undersöka och analysera orterna. Materialet utgör ett underlag till arbetet med översiktsplanen. Ortsanalyserna utgår från en dialog med invånarna i Skokloster samt Krägga/Stämsvik för att få inspel om orternas styrkor och svagheter samt förutsättningar för framtida utveckling.

Kortfattad sammanfattning av ortsanalyserna och medborgardialogerna i Skokloster och Krägga/Stämsvik:

Skoklosters kännetecken och utvecklingsmöjligheter


Skokloster tätort består av: Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen. Det bor cirka 2000 invånare i Skokloster tätort och ligger knappt 20 km från Bålsta tätort. Ett av de kulturhistoriska landmärkena är Skokloster Slott.

Resultatet från medborgardialogen i Skokloster visade på att många vill bevara Skokloster slott som är ett unikt kulturarv och naturen som tillsammans med stränder och Mälaren såg som tätortens främsta styrkor. Naturen behöver tillgängliggöras mer så att fler kan ta del av den. Skokloster betyder för många ett lugn och samhörighet. Några av ortens styrkor som framhävdes under dialogen var närhet till vatten och natur, unikt kulturarv och ortens ungdomsverksamheter.

Under medborgardialogen framgick det även att en förbättrad kollektivtrafik ansågs bana väg för utveckling på orten. Förbättrad kollektivtrafik skulle innebära bättre pendlingsmöjligheter vilket skulle göra området attraktivare. Bättre kollektivtrafik skulle även främja näringslivet då det underlättar för fler lokala verksamheter att överleva. Andra förbättringsbehov i tätorten som uppmärksammas är separerade gång- och cykelbanor för en ökad trafiksäkerhet samt gatubelysning. Centrumområdet vid skolan och lanthandeln utgör en viktig del av Skokloster tätort och dialogdeltagarna skulle gärna se en utveckling av området.

Nedan ser du ett ordmoln som baseras på de tre ord som deltagarna fick skriva ner som de tycker kännetecknar Skokloster. Ordets storlek representerar hur många gånger ordet förekom. Ju fler gånger desto större ord.


Krägga/Stämsviks kännetecken och utvecklingsmöjligheter

Krägga/Stämsvik har cirka 500 invånare och ligger knappt en mil från Bålsta tätort. krägga/Stämsvik har närhet till E18 och Mälarbanan. Ett av de kulturhistoriska landmärkena är krägga herrgård.

Resultatet från medborgardialogen i Krägga/Stämsvik visade på att många vill bevara naturen och den lantliga idyllen. Krägga/Stämsvik betyder för många lugn och ro och närheten till naturen är viktig. Det som invånarna önskar utveckla i Krägga/Stämsvik är kommunikationerna och servicen. Flertalet vill se en förbättrad kollektivtrafik och etablering av service i form av bland annat förskola/skola och mataffär. Gång- och cykelväg och en på- och avfart till E18 var också andra önskemål. En av de frågorna som skiljde medborgarna åt var om man orten ska exploateras ytterligare eller bevaras så som den är.

Nedan ser du ett ordmoln som baseras på de tre ord som deltagarna fick skriva ner som de tycker kännetecknar Krägga/Stämsvik. Ordets storlek representerar hur många gånger ordet förekom. Ju fler gånger desto större ord.


Medborgardialogen i Krägga/Stämsvik bestod av cirka 75 personer plus 14 tjänstemän från kommunen och Kollektivförvaltningen UL.

Medborgardialogerna i Skokloster och Krägga/Stämsvik
Tisdagen den 10 maj hölls en medborgardialog i Slottsskolans matsal i Skokloster. Medborgardialogen i Krägga var tisdagen den 17 maj på Krägga Herrgård. Stort tack till alla deltagare!

Medborgardialogerna bestod av tre workshops. Dessa handlade om ortens identitet och anda, ortens styrkor och svagheter samt ortens framtid. Framtidsfrågorna diskuterades utifrån olika teman som fokuserade på bostäder, fritid, natur och kultur, kollektivtrafik och vägnät, näringsliv och turism samt utbildning och omsorg. Alla deltagare fick uttrycka sina åsikter och önskemål om orternas framtid, styrkor och svagheter. Synpunkterna kommer att sammanställas och presenteras på hemsidan innan sommaren.

Fakta om ortsanalyser:
Ortsanalys är en metod som har växt fram sedan 1980-talet och är främst ett nordiskt planeringsverktyg. Metoden har ett tydligt fokus på dialog och sociala dimensioner. Utöver den fysiska miljön beskrivs även platsens identitet, styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter.

Styrkan i ortsanalysen är att den tas fram tillsammans med boende och att man på det sättet kan skapa en gemensam bild av ortens framtid och tillsammans driva arbetet i den riktningen.

Håbo kommun

Läs mer

Ortsanalys SkoklosterPDF
Ortsanalys Krägga/StämsvikPDFPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2739