Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan är avslutat

Samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan är avslutat

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 genomfördes samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen anger hur kommunen vill att utvecklingen i Håbo ska se ut och hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas i framtiden.

Samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan är avslutat Samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan är avslutat


Under samrådet genomfördes två dialogmöten, i Bålsta respektive i Skokloster. Under samrådet fanns även en monter i Håbo bibliotek som var bemannad under ett tiotal tillfällen samt informationsmontrar i kommunhuset, på Åbergs museum samt vid Macken i Skokloster. Totalt inkom cirka 100 synpunkter, varav en majoritet av dessa var från privatpersoner. På dialogmötena deltog totalt cirka 75 personer. Cirka 75 personer besökte även biblioteket under den tid montern var bemannad. Under samrådstiden fick alla invånare i Håbo kommun en bilaga tillsammans med Bålstabladet som innehöll information om den nya översiktsplanen. Även en fototävling genomfördes i samband med samrådet. 

- Vi är nöjda med deltagandet och engagemanget under samrådet för den nya översiktsplanen. Hur utvecklingen av Håbo kommun ska se ut framöver är något som berör alla Håbobor och därför känns det roligt men också viktigt att så många har valt att engagera sig och lämna sina synpunkter på vårt förslag till översiktsplan, säger Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande.  

Efter samrådets avslut kommer förslaget till översiktsplan att uppdateras. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och ett uppdaterat förslag, ett så kallat utställningsförslag, kommer att tas fram. Under två månader kommer en utställning av det nya förslaget ske, där alla som vill återigen möjlighet att lämna synpunkter på det uppdaterade planförslaget.

I samband med utställningen redovisas även en så kallad samrådsredogörelse. Redogörelsen redovisar de synpunkter som inkom under samrådet samt hur de har beaktats i det uppdaterade förslaget till översiktsplanen. Om någon synpunkt inte har beaktats i översiktsplanen ska motiven till detta tydligt framgå i samrådsredogörelsen. 

- Vi räknar med att ett uppdaterat planförslag för utställning är klart under slutet av 2017. Efter utställningen ska inkomna synpunkter återigen behandlas och ett uppdaterat planförslag ska tas fram. Antagande av översiktsplanen förväntas ske innan sommaren 2018, berättar Marie Pettersson, projektledare för översiktsplanen.

Bakgrund: 

För att få reda på vad invånare, grannkommuner, myndigheter, organisationer och övriga berörda tycker om kommunens förslag till ny översiktsplan har Håbo kommun genomfört ett samråd. Ett samråd syftar till att samla in synpunkter på det första utkast till översiktsplan som samrådsförslaget utgör. 

Läs mer om översiktsplanens syfte på håbo.se/nyöversiktsplan.

Attila Gal
HåboPortalen 


Prenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2693